Toimintopainikkeet

Vastuullisuuden periaatteet maaseutuelinkeinoille

Vastuullinen yrittäjyys


MTK edistää vastuullista yrittäjyyttä toimimalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä lisäämällä yhteistyössä sidosryhmien kanssa riskienhallintaan, sukupolvenvaihdoksiin ja työnantajuuteen liittyvää osaamista. Vahvistamme verkostojemme työhyvinvointiosaamista ja jaamme jäsenille työhyvinvointiin liittyvää tietoa sekä levitämme varhaisen välittämisen toimintamallia. Kannustamme nuoria yrittäjyyteen lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä innostaen yrittäjiä verkostoitumaan.

Kestävä metsätalous


Vastuullinen metsätalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisessa perhemetsätaloudessa metsiä hoidetaan ja käytetään niin, että sekä nykyisten että tulevien sukupolvien mahdollisuutta hyödyntää metsien ekosysteemipalveluja tavoitteidensa mukaisesti ei vaaranneta.
Omassa toiminnassaan MTK edistää (jäsentensä) metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä on mukana luomassa/tarjoaa perhemetsänomistajien käyttöön toimintamalleja ja työvälineitä kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja todentamiseen.

Kestävä ja kilpailukykyinen ruuantuotanto


MTK edistää toiminnallaan suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuutta, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä. Ruuantuotannon on oltava kestävää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, ympäristön ja talouden kannalta. Suomalaiselle ruuantuotannolle lisäarvoa tuottavat mm. turvallisuus, jäljitettävyys, salmonellattomuus, lääkejäämien vähäisyys sekä hyvä eläintautitilanne.

MTK:n tavoitteena on edistää jäsentensä maatilayritysten toimintaedellytyksiä, karsia normiston asettamia yrittäjyyden esteitä ja parantaa kilpailukykyä sekä yrittäjien jaksamista. Toimimme vastuullisesti suomalaisessa ruokaketjussa edistämällä ruuantuottajien työhyvinvointia, nuorten intoa yrittäjyyteen sekä eläinten ja ympäristön hyvinvointia.

Keskeisenä arvonamme on ylisukupolvisuus. MTK edistää kilpailukykyistä suomalaista maataloutta, jota harjoitetaan luonnon edellytyksillä ja ympäristöä kunnioittaen.


Eläinten hyvinvointi


Eläin on tunteva olento ja sitä tulee kohdella sen elämää kunnioittaen.
Hyvinvointi on eläimen kokemus sen henkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa hyvillä kasvatusolosuhteilla, hyvällä hoidolla ja vastuullisella eläinjalostuksella. Lähtökohta eläimen hyvinvoinnin toteutumiselle ovat ns. viisi vapautta: vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta ja sairaudesta, vapaus pelosta ja ahdistuksesta sekä vapaus ilmentää lajityypillistä käyttäytymistä.

MTK edistää tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä ja on vahvasti mukana kehittämässä tuotantoeläinten terveydenhuoltoa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.9.2014