Toimintopainikkeet

Vastuullinen organisaatio ja hallinto

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka

Emme suvaitse syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua riippuen henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Noudatamme työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia.
Tuemme henkilöstön työkykyä, esimerkkeinä: laaja työterveyshuolto, kuntoviikot, varhaisen välittämisen malli sekä liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen. Panostamme johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Seuraamme henkilöstöprosessien toimivuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia ja teemme tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.
Noudatamme yhtenäisiä ja avoimesti tiedossa olevia käytäntöjä henkilöstöpolitiikassa.

Kestävät hankinnat ja resurssitehokkuus


Järjestöllä on oma hankintaohjeensa ” Kotipesä kuntoon”, jota päivitetään säännöllisesti. Hankintaohje tukee kotimaisen ruuan, puun, uusiutuvan energian ja maaseudun muiden tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Hankintapolitiikan vastuullisuudessa korostuvat kotimaisuus, ympäristöystävällisyys sekä todennettu kestävä tuotantotapa ja alkuperä.

Vastuullinen sijoittaminen


Järjestöllä on sijoitustoiminnan ohjesääntö, jota johtokunta käsittelee säännöllisesti. MTK sijoittaa varansa jäsenrahoituksen turvin toimivalle yhteisölle sopivalla tavalla turvallisesti ja tuottavasti siten, että sijoitusstrategiassa painotetaan turvallisuutta ja pitkän aikavälin hyvää tuottoa riskihakuisen, tuottojen maksimoinnin sijasta. Sijoituksiin liittyvä riski hajautetaan eri omaisuusluokkiin yleisesti hyväksi arvioitujen periaatteiden mukaisesti.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.9.2014