Toimintopainikkeet

Vastuullinen yhteiskuntavaikuttaminen

Arvoihin perustuva toimintatapa – asiantuntijuus, avoimuus ja yhteistyöhalukkuus


MTK:n ja sen edustajien toiminnan tuloksellisuus perustuu yhteistyöhalukkuuteen sidosryhmien kanssa. Vahva oma asiantuntemus yhdistettynä kykyyn toimia erilaisten sidosryhmien kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi ja ongelmien ratkomiseksi kuuluu MTK:n toimintatapaan.

Asiantuntemus perustuu tutkittuun tietoon ja vahvaan käytännön kokemukseen. Järjestö on valmis avoimesti tuomaan esille perustellut näkemyksensä niin järjestön sisäisessä työskentelyssä kuin julkisessa keskustelussakin.
Järjestön toiminta koostuu neljästä vastuullisuuskokonaisuudesta, jotka koskevat maaseudun elinkeinoja, yhteiskuntavaikuttamista, järjestötoimintaa ja järjestön hallintoa.


Kestävä kehitys


Kestävä kehitys ottaa huomioon oikeudenmukaisesti ympäristöllisen, sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyyden. Kestävän kehityksen mukainen toiminta mahdollistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvinvointiin ja yrittämiseen. Edistämme hyvinvointia maaseudun elinkeinoilla. Tuotamme suomalaista ruokaa, puuta, energiaa sekä hyvinvointi- ja virkistyspalveluja.


Globaali vastuu


MTK:n aktiivinen toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeilla sekä kehitysyhteistyöhankkeissa on järjestön globaalin vastuun kantamista. Kansainvälisistä järjestöistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat perhetiloja maa- ja metsätaloudessa tukevat, maailmanlaajuiset viljelijä- ja metsänomistajajärjestöt World Farmers’ Organisation (WFO) ja International Family Forestry Alliance (IFFA).

MTK toimii köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi kehitysmaissa Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD) yhdistyksen jäsenenä. FFD tukee kehitysmaiden tuottajajärjestöjen toimintaa sekä järjestöjen jäsenten elinkeinojen parantamista osana AgriCord-verkostoa (kansainvälinen maataloustuottajajärjestöjen verkosto).

Vaikutamme eriarvoisuuden poistamiseen ja täytämme kehitysyhteistyösitoumuksemme kummihankkeillamme kehittyvissä maissa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.3.2016