Toimintopainikkeet

Eläinten hyvinvointi

Tuotantoeläinten hyvinvointi on kiistatta jokaisen tuottajan etu, sillä hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin.

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät

Eläinten terveyteen vaikuttavat muun muassa eläinten saama ravinto ja hoito sekä niiden elin- ja ympäristöolosuhteet. Eläimen vastustuskyky, perintötekijät sekä mikrobien aiheuttama infektiopaine ja taudinaiheutuskyky vaikuttavat myös eläinten terveydentilaan.

Eläinten hyvinvointia voidaan parantaa sopivalla elinympäristöllä, vähentämällä stressiä ja tautipainetta sekä parantamalla eläimen vastustuskykyä. Tiettyjä eläintauteja voidaan ehkäistä rokottamalla. Eläimen sairastuttua tauteja voidaan hoitaa lääkkeillä, jotka on hyväksytty tuotantoeläimille käytettäväksi. 

Tuottajat ja teollisuus tehneet paljon omaehtoisesti

Viime vuosina sianlihan tuottajat ja lihateollisuus ovat kehittäneet eläinten hyvinvoinnin ja vastuullisen tuotannon mittareita ja vähimmäisvaatimuksia sekä alan tutkimustoimintaa. Sianlihan tuottajille ja eläinlääkäreille on järjestetty laajat koulutuskiertueet ja alan sisäiseen tiedotukseen on lisätty voimavaroja. Myös eläinlääkärikäynnin sisältöä on kehitetty.

Ala on myös sopinut kastraatiokipulääkityksen käyttöönotosta vuodesta 2012 lähtien. MTK on osallistunut ja osallistuu eläinten hyvinvoinnin kehitystyöhön tiiviisti kaikilla osa-alueilla.

Suomalainen sika voi EU-lajitoveriaan paremmin

Sikojen hyvinvoinnin tilaa arvioitiin vuosina 2010-2011 uusin eurooppalaisin hyvinvointimittarein. Welfare Quality -tutkimustulosten mukaan suomalainen sika voi selvästi paremmin kuin lajitoverinsa Keski-Euroopassa. Suomalaisen tuotannon vahvuuksia tuloksissa olivat eläinten terveys, käyttäytyminen ja olosuhteet.

Kotieläintuottajat ovat yhdessä elinkeinon kanssa kehittäneet vapaaehtoista tuotantoeläinten terveydenhuoltoa ja siihen liittyviä terveydenhuolto-rekistereitä, Sikavaa ja Nasevaa. Rekistereitä hallinnoi Eläintautien torjuntayhdistys (ETT ry).

Eläintautitilanne maassamme on erittäin hyvä ja sellaisena se tulee säilyttää. Eläinten omistajat ovat tärkeässä asemassa tarkkaillessaan omia eläimiään ja huolehtiessaan tarttuvien tautien vastustuksesta tiloilla.

ETT:n avainprosessit

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n tehtäviin kuuluu tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Se jakaa tietoa eläintautien ennaltaehkäisemiseksi.


Lisää aiheesta

Lisää muualla

Hyvinvointimittari

Eläintautien torjuntayhdistys

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.2.2018