Toimintopainikkeet

Paikallinen hyvinvointi

Suomalaiset maatilat ovat perinteisesti olleet perheviljelmiä, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Osa nykyisistäkin tiloistamme on ollut saman suvun omistuksessa vuosisatojen ajan. Tiivis maatalousyhteisö on kantanut luontevasti sosiaalisen vastuunsa. Maalla naapurit ja kyläyhteisö tunnetaan. Sosiaalinen vastuu toteutuu parhaiten kun tilan taloudelliset edellytyksen ovat kunnossa.

Maatalouden sosiaaliseen vastuuseen kuuluu esimerkiksi maatilan työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen, hyvä yhteistyö ympäröivän yhteisön ja erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa sekä yleishyödyllisten toimintojen tukeminen.

Vastuu ympäröivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta

Maanviljelijät ovat usein aktiivisia osallistumaan erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan. Vapaaehtoinen maanpuolustus- ja pelastuspalvelutoiminta, riistanhoito, kyläyhteisötoiminta ja kunnallispolitiikka ovat esimerkkejä yhteisöistä, joiden kautta maatalousyrittäjät ovat yhteydessä toisiinsa sekä ympäröivään yhteiskuntaan.

Monet maanviljelijät tekevät päätyönsä ohessa muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä, yleishyödyllisiä tehtäviä. Heidän kalustoaan ja osaamistaan käytetään erityisesti syrjäisten seutujen koneurakointitöissä esimerkiksi maansiirtotöihin, metsänraivaukseen ja lumen luontiin. Osaaminen ja kalusto ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi muun muassa myrskytuhojen raivaustehtävissä.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.6.2012