Toimintopainikkeet

Tuoteturvallisuus

Elintarvikkeiden turvallisuus on ruuantuotannon perusedellytys. Suomessa elintarviketurvasta huolehditaan ketjun kaikissa osissa. Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että maassamme tuotettu ruoka on tuoretta ja tautivapaata.

Yhtenäinen toimintamalli pellolta pöytään

Maatiloilta kotien ruokapöytiin noudatetaan yhtenäistä elintarviketurvallisuuden toimintamallia, joka kattaa kaikki elintarvikeketjun alat. Elintarviketurvan kannalta on tärkeää, että rehuntuotanto, alkutuotanto ja kasvien ja eläinten terveydestä sekä hyvinvoinnista huolehtiminen toimivat luotettettavasti. Lisäksi elintarvikkeiden jalostus, varastointi, kuljetus, vähittäismyynti, tuonti ja vienti ovat tärkeitä tekijöitä tuoteturvallisuudessa. Tärkeä osa elintarviketurvallisuutta on elintarvikkeiden jäljitettävyys.

Mikäli elintarviketurvaongelmia syntyy, suomalainen tuote-erä jäljitetään ja ongelmiin puutututaan nopeasti. Suomessa elintarviketurvallisuuden valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Suomen omavalvonta EU:n keskimääräistä tasoa korkeampi

Elintarviketurvallisuusmallin periaatteet on määritelty EU-lainsäädännössä. Kaikissa EU-maissa noudatetaan samoja perusvaatimuksia. Suomalaisen maatalouden ja teollisuuden omavalvontajärjestelmien takia maamme elintarviketurvallisuus on EU-määräyksiä korkeammalla tasolla.

Suomalaisen teollisuuden ja maatalouden yhteiset terveydenhuollon omavalvontajärjestelmät, sianlihantuotannon Sikava ja naudanlihantuotannon Naseva, keräävät tietoa muun muassa terveydenhuoltokäynneistä sekä lääkkeiden käytöstä eläintautitilanteen ja eläinlääkinnän seuraamista varten.

Antibiootit sairauksiin, tuotanto salmonellavapaata

Toisin kuin Keski-Euroopassa, ei Suomessa käytetä antibiootteja tuotantoeläinten sairauksien ennaltaehkäisyyn. Antibioottien käyttö on vähäistä ja niitä käytetään vain sairauksien hoitoon.

Maamme kotieläintuotanto on käytännössä salmonellavapaata. Olemme harvoja maita, joissa raa'an kanamunan syöminen ei ole terveysriski.


Lisää aiheesta

Lisää aiheesta palvelussamme


Lisää aiheesta muualla

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.6.2012