Toimintopainikkeet

Vastuullinen perhemetsätalous

 

Vastuullinen metsätalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisuus perhemetsätaloudessa tarkoittaa sitä, että yksityismetsiämme hoidetaan ja hyödynnetään niin, että sekä nykyisten että tulevien sukupolvien mahdollisuuksia metsiemme talous- ja virkistyskäyttöön ei heikennetä.

Metsänhoidon ympäristövastuu tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen, luontotyyppien ja lajien säilyminen turvataan.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että metsäalan työntekijöiden työkyvystä ja työolosuhteista sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvoista huolehditaan.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa, että metsätuotteita tuotetaan ja jalostetaan niin, että se on taloudellisesti kannattavaa kaikille tuotantoketjuun osallistuville.


Lisää aiheesta

Lisää palvelussamme

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.3.2013