Elintarvikkeiden vientipolku


Elintarvikealan vientipolku kuvaa viennin prosesseja ja aikajännettä. Laajassa yhteistyössä rakennettu vientipolku auttaa yritystä löytämään oikeaan julkiseen palveluun oikea-aikaisesti, selkeyttäen eri julkisten toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa. Se toimii myös vientitoiminnan suunnittelun tukena ja auttaa hahmottamaan kokonaisuutta.
 


MTK:n nettipalvelusta Team Finland -palvelupaketiksi

MTK:n maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa rakennetun vientipolun uusin versio löytyy huhtikuusta 2021 alkaen Business Finlandin Food from Finland-ohjelman alta.

Elintavikevientiä edistämässä -blogit