Murupolku

Elintarvikkeiden vientipolku

Elintarvikkeiden vientipolku
 


Suomen elintarvikeviennin potentiaali puhuttaa ja sen kasvattaminen on tunnistettu koko Suomen yhteiseksi tavoitteeksi. MTK:n luotsaamassa RuoKasvu-projektissa on tunnistettu PK-yritysten vientiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Elintarvikeviennin kokonaisprosessi on monivaiheinen ja haastava ymmärtää. Epäselvyys askelmerkeistä, sekä auttavista tahoista hidastaa vientiin ryhtymistä ja vaikeuttaa viennissä onnistumisen mahdollisuuksia.

MTK ja Aava & Bang Oy:n ovat nyt mallintaneet viennin kokonaisuuden selkeäksi, visuaaliseksi ja mahdollisuuksia avaavaksi työkaluksi. Vientipolku auttaa yrityksiä konkretisoimaan viennin askelmerkkejä. Vientipolku tuo lisäarvoa erityisesti viennin eri vaiheiden selkeyttämiseen. Kokonaiskuvan ymmärtäminen tuo ryhtiä yrityksen viennin johtamiseen ja nopeuttaa siten etenemistä. Polku on mallinnettu sellaiseksi, että se auttaa myös pidemmällä olevia yrityksiä kirkastamaan omaa toimintaansa.

Vientipolku täydentyy maaliskuussa Iskussa maailmalle Grow Global -tapahtumassa julkaistavalla videolla.

#vientipolku #vientiyhteistyössä

 

Palvelut vientipolulla

Tässä osiossa esittelemme polun eri vaiheiden julkisen sektorin toimijoita, selkeyttäen näiden palveluita ja roolia vientipolulla. Sivusto auttaa PK-yrityksiä löytämään apuja kuhunkin polun vaiheeseen, tuoden yhteen oikeat tahot oikeaan aikaan.

 

Mahdollistamisen vaihe

Mahdollistamisen vaiheessa (Vientipolun keltainen vaihe) pyritään selkeyttämään yrityksen vientivalmius ja tahtotila, sekä tarkistamaan tietyt perustoimintaedellytykset, ennen varsinaisiin vientipalveluihin lähtemistä.