Markbördighet och vattenhushållning

”Maan vesitalous ja kasvukunto” är ett treårigt informationsprojekt som förverkligas av MTK Varsinais-Suomi (2018-2020). Syftet med projektet är att förmedla forskningsresultat och praktiska exempel och erfarenheter angående hantering av åkerns vattenhushållning, förbättring av markens bördighet och effektiv användning av stallgödsel och återvinningsgödsel. Projektets målgrupp är odlare i Egentliga Finland. Gällande vattenhushållningen hör även planerare och dikessammanslutningar till målgruppen. ProAgria Länsi-Suomi fungerar som delgenomförare av projektet och för den svenskspråkiga verksamheten samarbetar vi med SLC Åboland.

PROJEKTETS FOKUSOMRÅDEN:

HANTERING AV ÅKERNS VATTENHUSHÅLLNING

  • Fungerande dränering och bevattningsmöjligheter

KOLBINDNING OCH FÖRBÄTTRING I MARKENS BÖRDIGHET

  • Lyfta fram goda metoder och framgångsrika exempel
  • Odling av fånggrödor och mångsidig växtföljd
  • Kartläggning av odlarnas syn på utvecklingsbehov

STALLGÖDSEL OCH ÅTERVINNINGSGÖDSEL I VÄXTODLING

  • Effektiv användning av stallgödsel och annan återvunnen gödsel

KUNSKAPSSPRIDNING, UTBYTE AV ERFARENHETER OCH NY INFORMATION GENOM SAMARBETE

Projektet förmedlar forskningsresultat, praktiska exempel och erfarenheter angående hantering av åkerns vattenhushållning, förbättring av markens bördighet och effektiv användning av stallgödsel och återvinningsgödsel.

Projektet skickar ut nyhetsbrev månatligen. Vi ordnar också odlarträffar, studiebesök, fältdagar, seminarier samt samarbetar kring arrangemangen för större evenemang.

Våra nyhetsbrev hittar du här: varsinais-suomi.mtk.fi/maan-vesitalous-ja-kasvukunto

MAVEKAS ODLARTRÄFFAR

Projektet ordnar odlarträffar kring åkerns bördighet och vattenhushållning. Grupperna samlas 3-4ggr/år för att diskutera med sakkunniga om ämnen kopplade till temat. Odlarträffarna är öppna för alla.

Tidpunkterna och teman för vårens odlarträffar presenteras i februari.

SAMARBETE MED LOKALAVDELNINGAR

Vi erbjuder lokalavdelningar, organisationer och andra aktörer möjligheten att ordna tillställningar kring våra teman I samarbete med projektet.