Murupolku

Ympäristö ja maankäyttö

Ympäristö ja maankäyttö

faksi 020 413 2408
etunimi.sukunimi@mtk.fi

Sisältöjulkaisija

Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat, EU:n viljelijäjärjestöjen (Copa-Cogeca) ympäristöryhmän pj .2014-2018

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Kalle Aro

harjoittelija

energia-ala

+35820 413 2035

+35850 305 5651

Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858

Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+35850 596 1541

Minna Keränen

assistentti

+35820 413 2451

+358500 436 638

Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset, ympäristö- ja maankäyttövaliokunnan sihteeri

+35840 507 4088

Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu (pinta- ja pohjavedet), eläinsuojien ympäristöluvat, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

Minna Ojanperä

lakimies

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristöluvat, muut ympäristölliset lupaprosessit, kiertotaloustiimin vetäjä, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536