MTK:n ympäristöohjelmat - kokosimme ympäristöohjelmamme tälle sivulle aikajärjestykseen siten, että tuorein on ensimmäisenä:
 

MTK:n maaperäohjelma 2021 – pidämme kiinni maan tuottavuudesta ja arvostuksesta

Maaperä kätkee moninaiset ratkaisut huoltovarmuuteen, ilmastonmuutokseen sekä ympäristön tilan turvaamiseen. Ratkaisut ponnistavat käytännön maa- ja metsätaloudesta, mutta vain jos maan kasvukunnolle annetaan mahdollisuus.

Maaperäohjelma koostuu toimenpiteistä, jotka maa- ja metsätaloustoimijat näkevät oleellisiksi askeliksi maaperän tuottavuuden ja puhtauden varmistamiseksi. Toimenpiteet avaavat maaperän ominaisuuksien riippuvuussuhteet ja maan hoidon mahdollisuudet biotalouden perustana. Julkaisimme maaperäohjelman yhdessä SLC:n kanssa 25.5.2021.

Lue lisää MTK:n maaperäohjelmasta

Maatalouden ilmastotiekartta 2020 - ilmastokysymykset ratkaistaan siellä missä ne vaikuttavat eniten

Suomalainen maatalous on olennaisessa roolissa matkalla kohti ilmastoneutraalia Suomea. Siksi olemme tehneet ilmastotiekartan, joka tutkii, minkälaisin askelin ja kuinka suurin harppauksin voimme astella maatiloilla kohti tätä tärkeää tavoitetta ja vuotta 2035. Julkaisimme maatalouden ilmastotiekartan yhdessä SLC:n kanssa 15.7.2020. 

Lue lisää maatalouden ilmastotiekartasta

MTK:n vesiohjelma 2020 - tavoitteenamme vesien hyvä tila

Vesiensuojelu on erottamaton osa vastuullista ja kestävää suomalaista maa- ja metsätaloutta. MTK:n Ympäristöluotain-kyselyssä (2020) yli 90 % viljelijöistä ja metsänomistajista nimesi vesiensuojelun tärkeäksi osaksi omaa toimintaansa. MTK:n ja SLC:n asiantuntijat ovat koonneet vesiohjelmaan 53 toimenpidettä vesiensuojelun edistämiseksi. Ohjelma julkaistiin joulukuussa 2020.

Lue lisää MTK:n vesiohjelmasta

MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma 2020

Julkaisemassamme luonnon monimuotoisuusohjelmassa linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja sen kehittämistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteenamme on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelmasta

MTK:n ilmasto-ohjelma 2018 - tavoitteenamme hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut

Suomen on ajettava kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansainvälisesti. Julkaisemassamme ilmasto-ohjelmassa esitämme päättäjille sekä jäsenistölle keinoja, joilla maa- ja metsätalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja miten elinkeinot voivat sopeutua siihen.

Lue lisää MTK:n ilmasto-ohjelmasta

MTK:n ympäristölupaukset 2018

Keräsimme yhteen jäseniemme ja yhdistysten ympäristölupauksia ja -tarinoita. MTK:n ympäristölupaukset ovat: turvaamme luonnon monimuotoisuutta, huolehdimme maan tuottavuudesta ja puhtaudesta, suojelemme vesiämme, ratkaisemme energiakysymyksiä, teemme ilmastotekoja ja arvostamme maatamme. Lue lisää alla olevasta linkistä.

Lue lisää MTK:n ympäristölupauksista

 

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131004" at line 72, column 22]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign title = ch5.getTitle(entry) [in template "20116#20152#131004" at line 72, column 5]
----
1<#-- MTK ajankohtaisvirran lista -->  
2<#--- INIT ---> 
3 
4<#-- Import common variables, functions & macros --> 
5<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
6 
7<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") /> 
8 <#--- OUTPUT ---> 
9 <@ch5.emptyListMessage /> 
10 <#if entries?has_content> 
11 <div class="flex-container container-fluid FiMtkFrontTopicListkaikki"> 
12 <#assign fistcontent = "" /> 
13 <#--FiMtkFrontTopicListhyperlinkfirst--> 
14  
15 <#list entries as entry> 
16  <#-- INIT ENTRY --> 
17  <#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!""> 
18  <#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)> 
19  <#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
20  <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
21  <#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
22  <#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(entry.groupId) > 
23 
24  <#assign viewURL = "//${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
25  <#if mtkpaagroup.groupId == 51894> 
26    <#assign viewURL = "/web/en/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" /> 
27  </#if> 
28   
29  <a href="${viewURL}" class="FiMtkFrontTopicListhyperlink ${fistcontent}"> 
30  <div class="card card-inverse text-left FiMtkFrontTopicListjulkaisu "> 
31  <#assign fistcontent = "" /> 
32  <#--<div class="card text-white FiMtkFrontTopicListimagehead"> 
33  --> 
34  <#assign imageurl = ""> 
35  <#assign imagefileEntryId = ""> 
36  <#if entryImage?has_content> 
37    <#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
38    <#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
39    <#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
40  <#else> 
41    <#switch ch5.getStructureName(entry)> 
42      <#case "Blogi"> 
43        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
44        <#break> 
45      <#case "Tiedote"> 
46        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
47        <#break> 
48      <#case "Uutinen"> 
49      <#case "News"> 
50        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
51        <#break> 
52      <#case "Ajankohtaista"> 
53        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
54        <#break> 
55      <#default> 
56        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
57    </#switch> 
58  </#if> 
59   
60  <div class="FiMtkFrontTopicListimageoverflow"> 
61  <img class="card-img FiMtkFrontTopicListimage" src="${imageurl}" alt="Card image"> 
62  </div> 
63  <div class="card-img-overlay FiMtkFrontTopicListimageheadcategoria"> 
64  <h5 class="card-title FiMtkFrontTopicListimageheadcategoriatext"> 
65  ${ch5.getStructureName(entry)} </h5> 
66  </div> 
67 
68  <div class="card-body FiMtkFrontTopicList"> 
69  <div class="FiMtkFrontTopicListdate"> 
70  ${ch5.getPublishDate(entry)} </div> 
71  <div class="FiMtkFrontTopicListtitle"> 
72  <#assign title = ch5.getTitle(entry)> 
73  <#if title?length &lt; 75> 
74  ${title} <#else> 
75  ${title?substring(0, 74)} ... </#if> 
76  </div> 
77  </div> 
78  </div> 
79  </a> 
80  <@ch5.articleeditlink entry "height: 0px; width: 0px; transform: translate(-30px, 7px);"/> 
81 </#list> 
82 </div> 
83 </#if>