Toimintopainikkeet

Nitraattiasetus

Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuojelulain nojalla asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Nitraattiasetuksen noudattaminen on sekä pakollista että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä. Osa asetuksen pykälistä on täydentävien ehtojen osana.

Asetus on voimassa koko Suomessa sellaisenaan. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja riippumatta siitä, onko tilalla esimerkiksi kotieläintuotantoa, kotieläintuotannon ympäristölupaa tai onko tila tehnyt ympäristökorvaussitoumuksen.

Asetuksella säädellään mm. kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 14.12.2017