Toimintopainikkeet

Baltic Deal - Putting best agricultural practises into work

Mikä ja mitä Baltic Deal oikein oli?

Baltic Deal -hankkeessa oli päämääränä parantaa neuvojien ja viljelijöiden maatalouden ympäristönsuojeluosaamista entisestään. Tavoitteena oli auttaa viljelijöitä vähentämään tilan ravinnepäästöjä ilman, että tilan tuotanto tai kilpailukyky kärsii.

Baltic Deal oli EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke, jota toteuttavat Itämeren maiden maatalouden tuottaja- ja neuvontajärjestöt. Suomessa toteutuksesta vastasi MTK. Hanke alkoi vuoden 2010 loppupuolella ja se päättyi vuoden 2013 lopulla. Aktiivinen toiminta päättyi 10.9. ja loppuvuosi 2013 käytettiin raportointiin. Erillinen perusesite hankkeesta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös loppuraportti on julkaistu.

Tiedonvaihto

Hankkeessa oli tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa ympäristön kannalta hyvistä maatalouskäytännöistä Itämeren alueella. Hankkeella on omat englanninkieliset internet-sivut, joihin on koottu tietoa parhaista käytännöistä. Sivuja pidetään yllä toistaiseksi. Baltic Deal järjesti myös opintomatkoja ja muita tapahtumia viljelijöille, neuvojille ja muille aiheen parissa työskenteleville.

Kokeilutoiminta

Vesiensuojelun kannalta hyviä käytäntöjä kokeiltiin maatiloilla sovellettuna ne eri maiden olosuhteisiin sopiviksi. Kokeiltavia menetelmiä olivat esimerkiksi erilaiset lannoituskäytännöt, kerääjäkasvien viljely sekä lannan ja valumavesien käsittelymenetelmät.

Esittelytilat

Hankkeessa perustettiin yli 100 esittelytilan verkosto Itämeren alueelle. Tiloilla esiteltiin koti- ja ulkomaisille vierailijoille maatalouden ympäristönsuojeluun liittyviä investointikohteita, käytäntöjä ja menetelmiä pitäen samalla talousnäkökulma mielessä. Hyvistä kokemuksista maatalouden vesiensuojelussa on tärkeää kertoa eteenpäin, jotta hyvät menetelmät saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön. Suomessa esittelytilaverkosto koostui 10 tilasta, jotka sijaitsevat eteläisessä Suomessa.

Partnerit

Baltic Deal -hankkeessa oli mukana seitsemän partneria seitsemästä maasta. Partnereista kaksi oli tuottaja- ja viisi neuvontajärjestöä.

• Latvian Rural Advisory and Training Centre (LRATC), Latvia
• The Federation of Swedish Farmers (LRF International), Ruotsi
• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Suomi
• Rural Development Foundation (MES), Viro
• Lithuanian Agricultural Advisory Service (LAAS), Liettua
• Agricultural Advisory Centre in Brwinow Branch Office in Radom (CDR), Puola
• The Knowledge Centre for Agriculture (VFL), Tanska

Lisäksi mukana oli yli 30 yhteistyötahoa yhdeksästä Itämeren rantavaltiosta Venäjä mukaan lukien. Yhteistyötä tehtiin tuottajajärjestöjen, neuvonnan, ministeriöiden sekä muiden maatalousalan toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Rahoitus

Hankkeen rahoittajat olivat Itämeren ohjelma 2007-2013 ja NEFCO/NIB Baltic Sea Action Plan Trust Fund. Hankkeen budjetti oli noin neljä miljoonaa euroa.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.10.2018