Toimintopainikkeet

Maankäyttö

MTK:n jäseniä yhdistää vahva suhde maanomistamiseen. Jokaisen omaisuus on Suomen perustuslain nojalla turvattu. MTK:n yhteiskuntavastuullinen tehtävä on varmistaa omaisuuden suojan toteutuminen Suomessa.

Maankäyttöä koskevat asiakysymykset liittyvät muun muassa alueiden käyttöön, kaavoittamiseen, rakentamiseen, jokamiehenoikeuksiin, maa-ainesten ottoon, vesirakentamiseen, infran rakentamiseen, lunastukseen, tieasioihin, kaivostoimintaan sekä maanomistajille maksettaviin korvauksiin.

Suomen pinta-alasta on metsää lähes 80 % ja sisämaan vesistöjä 10 %.  Valtaosa metsistä ja vesistöistä on yksityisessä omistuksessa. Metsistä yksityiset ihmiset omistavat 60 %.

Omaisuuden suoja tarkoittaa Suomessa sitä, ettei ketään saa estää käyttämästä omistamaansa tai hallitsemaansa omaisuutta normaalilla tavalla. Jos yksityistä omistusoikeutta tai maan käyttöä halutaan rajoittaa, siitä täytyy säätää lailla, usein perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jokaisella maanomistajalla on oikeus olla mukana omistamiensa alueiden käyttöön liittyvissä suunnitelmissa. Näin ollen kenenkään maille ei saa esimerkiksi suunnitella mitään maanomistajan siitä tietämättä.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 5.9.2017