Toimintopainikkeet

Metsästys ja kalastus

Metsästys- ja kalastusoikeus ovat osa maanomistusta. Metsästys ja kalastus on monille lisätulon antaja, virkistyksen lähde ja keskeinen osa säilyttämisen arvoista maaseutukulttuuria. Kestävä riistanhoito ja kalastus ovat luonnollinen ja perinteinen tapa elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

MTK korostaa, että riistanhoidossa ja kalastuksessa kestävyys tarkoittaa eri eliölajien ympäristöstä huolehtimista sekä tuoton talteenottoa.

Aina kalastusoikeutta ei johdeta vesialueen omistusoikeudesta, vaan kalastuslailla on annettu merkittäviä yleiskalastusoikeuksia.

Suuri osa yleiskalastusoikeuksista palvelee lähinnä vain jokamiehen virkistys- ja yleiskalastusta, mutta eräillä yleiskalastuksen muodoilla on myös elinkeinotaloudellista merkitystä.

Valtion omistuksessa olevalla yleisellä vesialueella meressä sekä vielä aluevesirajan ulkopuolella Suomen kalastusvyöhykkeellä on jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta.

Valtiolle kuuluva yleinen vesialue on myös eräissä suurissa järvissä. Siellä jokaisella järveen ulottuvassa kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuvalla on oikeus harjoittaa koukkukalastusta.

Kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä.

Jokaiselta kalan tai ravun pyyntiä harjoittavalta vaaditaan kalastuskortti eli todistus valtiolle kalatalouden edistämiseksi suoritettavasta kalastuksenhoitomaksusta. Sitä eivät kuitenkaan tarvitse alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet eivätkä ne, jotka harjoittavat vain onkimista tai pilkkimistä.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 13.6.2012