Toimintopainikkeet

Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset

Suomessa omaisuus on suojattu perustuslailla. Lainsäädännössä on kuitenkin säädetyin edellytyksin annettu mahdollisuus omaisuuden lunastamiseen yleiseen tarpeeseen.

sahko.jpg

MTK:n Sähkölinjojen lunastustoimitukset ja linjoista maksettavat korvaukset -oppaassa käsitellään maanomistajien näkökulmasta erilaisten sähkölinjojen
lunastustoimituksia, sopimusmenettelyjä ja linjoista maksettavia korvauksia. 

Sähkölinjoja on erilaisia ja niin on toimijoitakin. On tärkeää ymmärtää minkälaisesta hankkeesta on kyse ja millaisen toimijan kanssa ollaan tekemisissä.

Sähkönsiirtoyhtiölle sähköverkon rakentaminen ja ylläpito ovat pääsääntöisesti
hyvinkin tuttua arkityötä, jonka tekniseen sujuvuuteen maanomistaja voi lähtökohtaisesti luottaa. Joillekin toimijoille sähköverkon rakentaminen on kuitenkin yksittäinen ainutkertainen tilanne, jolloin epävarmuustekijöitä voi ilmetä helpommin.Maanomistajalle sähköverkkohanke on kuitenkin yleensä uusi asia ja siihen on syytä perehtyä.

Maakaapelointiin liittyvää asiaa löytyy MTK:n jäsenille tarkoitetuilta Reppu-sivuilta.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 17.7.2017