Toimintopainikkeet

Tie- ja rata-asiat

Tieverkoston muodostavat maantiet, yksityiset tiet, radat ja asemakaavan mukaiset kadut.

Maantiet

Uusi maantielaki tuli voimaan vuoden 2006 alussa. Entiset yleiset tiet muuttuivat nimeltään maanteiksi, joiden tienpidosta jatkossakin vastaa valtio. Maantiet ovat vapaat kaikkien kulkea.

Maantiet yhdessä yksityisten teiden ja asemakaavan mukaisten katujen kanssa muodostavat tieliikennejärjestelmän, joka tienkäyttäjien tarpeista lähtien tarjoaa mahdollisuudet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen sekä kuljetuksiin.

Aiemmin tieoikeudella perustetut yleiset tiet siirtyivät valtion omistukseen. Maantiealue ulottuu normaalitilanteessa kaksi metriä tieojan ulkoreunasta ulospäin. Maanteiden tienpidosta vastaa tiehallinto. Maantiet on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Maanteiden käyttö on maksutonta.

Maantien lakatessa tiehallinnon kunnossapitovelvollisuus jatkuu ylimenokauden ajan, jos tietä käytetään yksityisenä tienä. Muutoin maantiealue palaa maantien lakatessa sen kiinteistön omistukseen, johon se rajoittuu.

Yksityistiet

Yksityisen tien perustaminen palvelee yksityistä etua, minkä vuoksi yksityistielain tarkoittama tieoikeus, pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta tietarkoituksiin, on rasitteen luonteinen oikeus.

Tien rakentamisen tulee olla yleiseltä kannalta tarpeen joko kaukoliikennettä tai paikallisesti merkittävää liikennettä varten. Tien tekeminen edellyttää siis yleistä liikennetarvetta.

Radat

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan uusi, rautateiden suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista koskeva ratalaki. Ratalaissa säännellään muun muassa radan suoja-alueista ja näkemäalueita koskevista käyttörajoituksista sekä radanpitoon tarvittavien alueiden hankinnasta ja niistä maksettavista korvauksista.

Junaratojen alueet ovat valtion omistuksessa. Rata-alue palaa sen lakatessa sen kiinteistön omistukseen, johon se rajoittuu.

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 9.8.2012