Toimintopainikkeet

Maaseudun pk-yritykset ovat maamme kehityksen perusta

Suomesta 95 prosenttia on maaseutua. Suomen noin 300 000 pk-yrityksestä valtaosa toimii maaseudulla hyödyntäen maaseudun resursseja ja voimavaroja. Uudet työpaikat ovat Suomessa syntyneet jo pitkään ennen kaikkea pk-yrityksiin. Kaikista yrityksistä, maatalous mukaan lukien, toimii maaseutualueilla yli 40 prosenttia. Pienyrityksissä on satoja tuhansia työpaikkoja ja perusta koko Suomen biotalouden kasvulle.

Yritysten monialaisuus on maaseudulla tyypillistä. Suuri osa tiloista harjoittaa perusmaatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Maatilojen yritystoiminta hyödyntää usein olemassa olevia resursseja, kuten maatalouteen tarvittavia koneita ja rakennuksia. Lisäksi maatilojen yritystoiminta tukee monien muiden yritysten toimintamahdollisuuksia. Yhteistyö toimii myös päinvastoin, maaseudun muu yritystoiminta edistää myös maatilojen toimintaedellytyksiä.

Yrittäjyys kasvaa maasta. Maatalouden tuotteiden hyödyntäminen tuoreena - tai jalostaminen kotimaassa - tuo kuluttajille turvallista lähiruokaa ja samalla työpaikkoja koko elintarvikeketjuun. Bioenergia, kiertotalous, hyvinvointipalvelut ja matkailu tuovat maaseudulle tärkeää yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Maaseudulla syntyy innovaatioita, joilla hoidetaan myös yhteiskunnan monipuolisia tehtäviä. Hyvinvointivaikutukset ja matkailumahdollisuudet ovat suuria. Lisäksi bioenergian hyödyntäminen voi synnyttää tuhansia yrityksiä biokaasun tuotannosta hakelämpöön ja aurinkoenergiaan.

Maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä on jatkuvasti kehitettävä ja toimintamahdollisuudet turvattava. Rahoituksen saaminen on edellytys toiminnan laajentamiselle. Työllistämispotentiaalia on paljon, kunhan työllistämiskynnystä, kustannuksia ja sääntelyä madalletaan sekä huolehditaan osaavan työvoiman kouluttamisesta.

Maaseudun yrittäjyyden edistäminen tarvitsee myös maaseudulta saatavia palveluja. Keskittämispolitiikan asemasta tulee kehittää monipuolisia tapoja tuottaa julkisia ja yksityisiä palveluita. Maaseudulla on tekemätöntä työtä ja tekevälle työtä. MTK:ssa  maaseudun yrittäjyyden ja elinkeinojen edistäminen kuuluu jokaisen toimi- ja luottamushenkilön vastuulle. 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.2.2017