Toimintopainikkeet

Hyvinvointi työssä on yrittäjyyden perusedellytys

Yrittäjien henkinen ja fyysinen hyvinvointi, työhyvinvointi ja oikeudenmukainen sosiaaliturva ovat MTK:n keskeisiä tavoitteita.

MTK vaikuttaa työssä hyvinvointia tukevien lakisääteisiä järjestelmiä - kuten lomituspalveluja, työterveyshuoltoa ja työkykyä ylläpitävää kuntoutusta - koskeviin tavoitteisiin ja toimeenpanoon. MTK tekee yhteistyötä valtionhallinnon, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), Työterveyslaitoksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteemme on, että yrittäjien työhyvinvointi paranee ja sosiaaliturva on kattava eri elämäntilanteissa.

Toimeentuloa eri elämäntilanteissa turvaavat muun muassa eläke-, tapaturma- ja sairausvakuutusjärjestelmät. MTK huolehtii siitä, että maaseudun yrittäjien eläkkeiden ja päivärahojen kattavuutta ja tasoa kehitetään ja että vakuutusmaksut pysyvät kohtuullisena.     

Keskusliitto vaikuttaa lainsäädännön ja rahoituksen kehittämiseen ja palvelujärjestelmien rakenteisiin. Tuottajaliittojen ja -yhdistysten panos on puolestaan olennainen palvelujen toimivuuden turvaamisessa.

Lomitus työhyvinvointipalveluna

Lomituspalvelut ovat kotieläintein hoidosta vastuussa olevien maatalousyrittäjien työssä jaksamiseen ja työhyvin ylläpitämiseen tarkoitetut työhyvinvointipalvelut. Vuosiloma, jonka pituus on 26 päivää, mahdollistaa työstä irtaantumisen ja palautumisen.

Lomituspalvelut tukevat myös maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista. Sairauden tai tapaturman yllättäessä tilan toiminnan jatkuvuus turvataan ja maatalousyrittäjän mahdollisuus kuntoutua takaisin työhön onnistuu sijaisapulomittajan myötä. Niin ikään sijaisapulomittajan myötä maatilojen äidit ja isät voivat pitää perhevapaina äitiys, isyys sekä vanhempainlomansa. Myös työkykytoimintaan, alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvaan hoitoon sekä varusmiespalvelukseen voi saada rajoitetun määrän sijaisapua.

Turkistuottajilla on mahdollisuus 18 päivän vuosilomaan sekä rajoitettu määrä lisävapaata. Poronhoitajien sijaisapuoikeus on työkyvyttömyystilanteita varten enintään kaksisataa päivää vuodessa.

Työterveyshuolto

Maatalousyrittäjä on itse tärkein yrityksensä voimavara. Toimiva työterveyshuolto tukee yrittäjän työkykyä ja työhyvinvoinnin edistämistä sekä työperäisten vaarojen ehkäisyä tilakäyntien, terveystarkastusten, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Työterveyshuolto myös ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi voit hankkia myös sairaanhoitoa.

Maatalousyrittäjien työterveyspalveluja voi ostaa 18−67-vuotias maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu henkilö. Vaikka yrittäjälle työterveyshuoltoon liittyminen on vapaaehtoista, se on koko maatilayrityksen menestymisen kannalta tärkeää. Työnantajana toimiessaan yrittäjällä on velvollisuus järjestää työterveyspalvelut työntekijöilleen.

MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta itselleen järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Maatalousyrittäjä saa työterveyshuollon kustannuksista korvausta Kelalta. Työterveyshuollosta maksettavaksesi jäävät kustannukset ovat maatalousverotuksessa tuotantokustannuksina vähennyskelpoisia.
Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluja saat sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta. Saat tietoa työterveyshuollon toimijoista Työterveyslaitoksen sivustolla Työterveydeksi.fi.

Vuoden 2018 alusta tilitysmenettely laajenee koskemaan myös yksityisiä työterveyshuollon palveluntuottajia. Tällöin tilitysmenettelyyn liittyvät työterveyshuollon yksityiset palveluntuottajat hakevat korvausta yksin toimivien yrittäjien puolesta ja yrittäjä maksaa vain hänelle kuuluvan osuuden kustannuksista palveluntuottajalle. Kela korvaa myös etäpalveluina annettuja työterveyshuollon ehkäiseviä ja sairaanhoidon palveluita määritellyin edellytyksin.

-------------

Maatalousalan työterveyshuollosta löydät lisätietoja Työterveyslaitoksen ja Melan sivuilta.

Kelan sivuilta löytyy lisää tietoa työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta ja niiden edellytyksistä.

Lisää aiheesta muualla 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Kansaneläkelaitos Kela


Työturvallisuuskeskus TTK

Työterveyslaitos

 


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 20.9.2017