Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är en fack- och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare.

MTK har 316 000 medlemmar i lokala föreningar för jordbruksproducenter och regionala skogsvårdsföreningen. Det som förenar alla yrken och näringsgrenar som vår medlemskår utövar är att de baserar sig på förnybara naturresurser och en hållbar och ekonomisk användning av dem.

14 förbund för jordbruksproducenter och 62 skogsvårdsföreningen påverkar och bedriver verksamhet på regional nivå. På svenskspråkiga områden verkar vår systerorganisation SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, som har ungefär 13 000 medlemmar.

SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:

slc.fi