Kontaktuppgifter

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter har sina verksamhetslokaler i Helsingfors centrum

Adress Simonsgatan 6
Postadress PB 510, 00101 Helsingfors
Växel +358 20 4131
Fax +358 20 413 2409
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)mtk.fi