Internationellt

Internationellt arbete har ända från början varit en del av organisationens verksamhet. MTK, SLC och Sällskapet Pellervo har från och med 1991 haft ett gemensamt kontor i Bryssel. Utöver detta är MTK med i bland annat AgriCords verksamhet, som stöder producentorganisationer i utvecklingsländerna.

Verksamhet inom utvecklingsorganisationen AgriCord

MTK har sedan 2007 varit med i AgriCord, som stöder producentorganisationer i utvecklingsländerna. AgriCord är en paraplyorganisation för jordbrukarorganisationer som genomför utvecklingsprojekt, och har medlemmar i elva olika länder.

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC

Baltic Farmers' Forum on Environment

BFFE, det vill säga 'Baltic Farmers' Forum on Environment', är vårt viktiga samarbetsnätverk som förenar bondeorganisationer från kuststaterna vid Östersjön. BFFE representerar 2 miljoner bönder, som är observatörer i HELCOM, Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö.