Internationellt

Internationellt arbete har ända från början varit en del av organisationens verksamhet. MTK, SLC och Sällskapet Pellervo har från och med 1991 haft ett gemensamt kontor i Bryssel. Utöver detta är MTK med i bland annat AgriCords verksamhet, som stöder producentorganisationer i utvecklingsländerna.

Verksamhet inom utvecklingsorganisationen AgriCord

MTK har sedan 2007 varit med i AgriCord, som stöder producentorganisationer i utvecklingsländerna. AgriCord är en paraplyorganisation för jordbrukarorganisationer som genomför utvecklingsprojekt, och har medlemmar i elva olika länder.

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd NBC