Hanke Jalostusmateriaalin, osaamisen ja eläinten vienti uusille markkinoille - BreedExpo2

 

Maatalouden ja kotieläintalouden on löydettävä parempia mahdollisuuksia korkealaatuisten ja arvokkaiden tuotteiden myyntiin kovan kansainvälisen kilpailun ja perinteisten tuotteiden alhaisten ja epävakaiden markkinahintojen vuoksi. 
Virolla, Latvialla ja Suomella on hyvät mahdollisuudet jalostusmateriaalin ja osaamisen viennissä EU:n ulkopuolelle, sillä näillä mailla on korkeatasoista osaamista tällä sektorilla.

BreedExpo2-hankkeen päätavoitteena on tukea keskisen Itämeren alueen eläinjalostusosaamisen vientiä uusille markkinoille Uzbekistaniin, Turkkiin ja Azerbaidžaniin. Päätuotteita ovat jalostusmateriaalit (siemenneste, alkiot), keinosiemennysteknologian osaaminen ja siihen liittyvät tarvikkeet/laitteet sekä jalostuseläimet. Odotettavissa ja tavoitteena hankkeella on, että kuusi teollisen alan yritystä/yrityskumppania pääsee näillä markkinoilla heti kaupantekoon ja noin 50 viljelijää pääsee osallistumaan siitoseläinten vientiin.

Hankkeen aikana kehitetään kolmen maan yhteistyötä ja jalostusviennin yhteistoimintaa.
Tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen elävien eläinten viennistä uudelle tasolle kotieläinjalostuksen arvoketjussa.

Projekti sisältää markkina-analyysin ja strategian laatimisen, yritystapaamisten ja kontaktivierailujen järjestämisen, maatalousnäyttelyihin osallistumisen, keinosiemennysteknologian ja kurssien järjestämisen kohdemarkkinoiden potentiaalisille asiakkaille/asiantuntijoille.
Lisäksi jalostusalan yrityksille ja maatiloille suunnitellaan koulutusta, seminaareja ja vierailuja, joiden tavoitteena on parantaa vientiosaamista.
 
Hanketta osarahoittaa INTERREG Central-Baltic ohjelma 2021-2027.
Hankkeen yhteistyökumppanit: Viron maatalous- ja kauppakamari (Viro), NGO Latvian Farmers Parliament (Latvia), MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta.

Projektin kesto 1.1.2023 – 31.12.2025

Projektin budjetti on 1 129 063,90 euroa, sis. EAKR osarahoituksen 903 251,12 euroa.

Yhteyshenkilöt
Antero Kaappa, 0500-809317, antero.kaappa(at)mtk.fi
Anna-Kaisa Jaakkola, 045-1613362, anna-kaisa.jaakkola(at)mtk.fi

 

BreedExpo2 -project in English. 

 

Ajankohtaista hankkeessa: