Johan Åberg

linjedirektör

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Lumi Drozzin

sakkunnig

+358 40 560 2598

Marjukka Mattio

mjölkombudsman

mjölkproduktion

+358 50 533 8924

Antti Lavonen

växtodlingsombud

sockerbeta, potatis

+358 20 413 2462

+358 40 558 0512

Mari Lukkariniemi

+358 40 171 9070

Juha Lappalainen

forskningschef

jordbrukets inkomst- och strukturpolitik, statistik och forskning

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

Thimjos Ninios

+358 45 264 7131

Tiina Kananen

assistent

+358 20 413 2923

+358 40 920 9723

Jenni Kiilholma

sakkunnig

produktionsdjurs hälsa och välmående, veterinärmedicin, livsmedelshygien

+358 20 413 2002

+358 50 477 1658

Max Schulman

spannmålsombud

spannmål, maltkorn, oljeväxter, gmo

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

Mika Virtanen

växtodlingsombud

trädgård, utsäde

+358 20 413 2468

+358 40 054 4728

Jukka Rantala

expert

+358 20 413 2350

+358 40 715 8710

Kimmo Tammi

+358 20 413 2141

Saara Patama

sakkunnig

+358 44 0539 285

Vikke Schildt