Marko Mäki-Hakola

skogsdirektör

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Minna Keränen

assistent

+358 20 413 2451

+358 50 043 6638

Laura Harjunpää

+358 20 413 2055

+358 40 534 2737

Lea Jylhä

skogsexpert

skogslagstiftningen, skogsvårdsfrågor

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

Kalle Karttunen

forskningschef

+358 44 373 9377