Toimintopainikkeet

Maataloustuottajain
Pohjois-Savon liitto
MTK-Pohjois-Savo ry
Tehdaskatu 37

70620 Kuopio

Puhelinnumerot yhteystiedot- välilehdellä

www.mtk.fi/pohjoissavo
www.facebook.com/mtk.pohjoissavo

.....................................................

Verkkolaskutusosoite:
Maataloustuottajain Pohjois-Savon Liitto MTK-Pohjois-Savo ry:n
E-laskun vastaanotto-osoite: FI7456011412000192
Operaattori: OKOYFIHH


lev_340_web_ruokaa_omasta_maasta.gif 

”Hyvää Suomesta -merkki kotimaisen ruuan puolesta jo 20 vuotta”.

......................................................

INTOHIMO_tunnus_cmyk.jpg


Tukihenkilo_Logo.jpg


Maaseudun tukihenkilöverkolla on palveleva Maaseutupuhelin.
Maaseutupuhelimessa voi purkaa mieltä kuormittavia asioita nimettömästi. Puheluihin vastaavat päivystävät tukihenkilöt.

Maaseutupuhelin palvelee numerossa 010 504 57 60. Puheluita vastaanotetaan  joka päivä klo 18.00- 22.00.

www.tukihenkilo.fi

.......................................................

Käy tutustumassa uusittuun tapahtumien ilmoitustauluun www.laari.info

Laari_logostamppi.jpg


Ajankohtaista


GW_Banner_460px.jpg


Tiedotusvälineille:

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen luomuvaliokunta esittää kannanottonaan seuraavaa:

  1. Tulevan ohjelmakauden rahoituskehyksen valmistelussa on luomutuen rahoitus turvattava. Kasvava luomutuotteiden kysyntä lisää viljelijöiden kiinnostusta lisätä luomutuotantoa, rahoituskehyksen on mahdollistettava luomutuotannon lisääminen. EU:n luomuasetuksen soveltamisessa Suomeen on huomioitava pohjoinen sijaintimme sekä vältettävä byrokratian ja kustannusten lisäämistä.


  1. Nykyinen mahdollisuus pitää karja tavanomaisessa tuotannossa mutta kasvattaa karjan tarvitsema rehu luomuna, on sallittava jatkossakin. Kaikkien kotieläintilojen ei ole mahdollista saada tuotantosopimusta luomutuotteille esimerkiksi sijaintinsa vuoksi. Ilmastotavoitteitta edistetään jo mahdollistamalla pelkästään peltoviljely luomuna karjatiloilla


  1. Luomuraaka-aineiden käyttöä julkisissa ruokapalveluissa voitaisiin lisätä asettamalla vähimmäiskäyttömäärä. Tästä voitaisiin ottaa oppia Ruotsista, jossa tietty prosenttiosuus oltava luomuruokaa julkisissa ruokahankinnoissa. Luomu- ja lähiruuan käytön vaikutuksia tulisi tarkastella laajemmin kuin pelkästään tarjotun aterian hintana. Esimerkiksi Kiuruveden kaupungissa on saatu hyviä tuloksia muuttamalla toimintatapoja. Ruokahävikin vähentämisellä ja henkilöstön toimenkuvia laaja-alaistamalla on mahdollistettu parempien raaka-aineiden käyttö.


Lisätietoja:    puheenjohtaja Timo Lindsberg, 0400 578 115

                      sihteeri Vilho Pasanen, 040 550 4848


Itä- ja Keski-Suomen MTK – liittojen luomuvaliokunta koostuu MTK – Etelä-Savon, - Pohjois-Savon, - Keski-Suomen ja – Pohjois-Karjalan valitsemista luonnonmukaisentuotannon viljelijöistä.


Luomuvaliokunnan tehtävänä on seurata luomuyrittäjien edunvalvontatarpeita niin, että ne tulevat huomioonotetuksi sekä tehdä tarvittavia aloitteita ja korjausehdotuksia yrittäjien aseman parantamiseksi. Luomuvaliokunta toimii aktiivisena luomutuotannon kehittäjänä ja aloitteen tekijänä. 


TIEDOTE 19.9.2018 

Voimaa arkeen II -hanke jatkaa viljelijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämistä


MTK-Pohjois-Savon Voimaa arkeen II -hankkeen projektipäälliköksi on valittu sosionomi (AMK) Niina Suorsa Iisalmesta. Hän työskentelee projektipäällikkönä Voimaa arkeen -hankkeessa, joka päättyy 31.10.2018. Voimaa arkeen II -hanke toimii vuoden 2020 loppuun saakka. 


Projektipäällikkö on yhteydessä maatilayrittäjiin ja auttaa heitä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän hoitaa aiheeseen liittyvää tiedotusta.  


MTK – Pohjois-Savo sai myönteisen hankepäätöksen yrittäjien jaksamista edistävään Voimaa arkeen II -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahastosta elokuussa. Hankkeen budjetti on noin 200 000 euroa. Hanketta rahoittavat myös kaikki pohjoissavolaiset kunnat. 


Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Osa viljelijöistä tarvitsee tukea oman elämänhallintaansa tilanteessa, jossa tuotantoa on laajennettu voimakkaasti ja työn ja perheen yhteensovittaminen on koetuksella. Hanke tukee näin maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä ote maataloustuotantoon. 


Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa polkua julkisten palvelujen ja yrittäjyyden välille ja kehittää palveluohjausta yrittäjyydestä luopuville työikäisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien tietoisuutta julkisista palveluista, erityisesti TE-palvelujen tarjonnasta, esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. 


Hankkeessa pilotoidaan maatalousyrittäjille ja maaseudun yrittäjille suunnattua palveluohjausmallia muutostilanteissa muutosvalmiuskoulutuksen avulla. Muutostilanteissa olevat ihmiset tarvitsevat henkisten voimavarojen tukemista muutosprosessissa ja henkilökohtaista neuvontaa. Viljelijöiden jaksamista edistetään tilakohtaisella työllä ”etsivän” viljelijätyön perusteella. Työssä huomioidaan sekä yritys että ihmiset, ei vain jotakin pientä osaa toiminnasta. Yrittäjille järjestetään tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa elämänhallintateemalla ja sidosryhmille järjestetään koulutusta, jossa kehitetään uskallusta puheeksiottamisessa.  


Voimaa arkeen II –hanke tekee tiivistä yhteistyötä Melan Välitä Viljelijästä-projektin ja Maaseudun turvaverkko-hankkeen kanssa. 


Lisätietoja: MTK-Pohjois-Savo, projektipäällikkö Niina Suorsa 044-7050402 

LÄÄKÄRIIN!

Maatalousyrittäjien kannattaa hakeutua viipymättä lääkäriavun piiriin, kun tarvetta on, kannustaa Mela-asiamies Pirkko Halttunen Pohjois-Savosta. 

Ohessa linkki josta pääset lisää tutustumaan: http://juurevajoukko.fi/laakariin/

Myös etä-, netti- tai digilääkäri voi oikeuttaa MATA-korvauksiin tai Mela-sairauspäivärahaan, kertoo Pirkko Halttunen.

Etälääkäri säästää aikaa ja vaivaa 

Etä-, netti- tai digilääkäripalvelu tuo avun lähelle pitkien matkojen päässä palvelupisteistä. Rohkenen suositella Melan vakuutettuja tutustumaan palveluihin. Tapaturmayksikön päällikkö Jaana Laine opastaa etuusasioissa seuraavasti:

"Vakuutettumme voivat käyttää myös tällaista etälääkäripalvelua. Se soveltuu hyvin ensikäyntiin ja seurantaankin, toki tapauskohtaisesti vamma tai sairaus huomioiden.

Etälääkäripalvelua käytettäessä kannattaa huomioida seuraavat:

Palvelu soveltuu äkillisiin sairauksiin ja niistä aiheutuvaan lyhyeen työkyvyttömyyteen, kuten esimerkiksi Pihlajalinna omaa palveluaan markkinoi (nuha, päänsärky, yskä, poskiontelontulehdus). Tällöin korvataan mahdollisesta työkyvyttömyydestä Mela-sairauspäivärahaa, mutta ei lääkärinpalkkiota, lääkkeitä jne.

Tapaturmavammojen osalta palvelu toimii, jos vahinko on niin vähäinen, että itsehoito ja seuranta ovat sillä hetkellä riittävät toimet, eikä erillisille tutkimuksille ole tarvetta. Lääkäri kuitenkin arvioi saamiensa tietojen perusteella jatkohoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen tai maksusitoumuspyynnön.

Tarvitsemme etuuskäsittelyä varten hoitomerkinnät tai A-todistuksen työkyvyttömyydestä Melaan. Ainakin Pihlajalinna lupaa lähettää sellaisen potilaalle puhelimeen. Ne tallennettaan pääsääntöisesti myös Omakanta -palveluun. Huomionarvoista on, että tietoturvan takia vakuutetun tulee toimittaa merkintä Melaan sähköisen asiointipalvelun linkin tai nettisivujen linkin kautta, ei suoraan omasta puhelimestaan.

Jatkotutkimuksiin vakuutettu tarvitsee Melan maksusitoumuksen. Maksusitomuskäsittelyä varten tarvitsemme hoitolaitoksesta hoitotiedot ja maksusitoumuspyynnön sekä vakuutetulta vahinkoilmoituksen.

Meillä on oikeus ohjata vakuutettu myös lääkärin vastaanotolle tutkimuksiin, jos katsomme sen tarpeelliseksi."......................................................................................................................


MTK Pohjois-Savon Vuosikertomus  2017:.

.........................................................................................................................

Sähkön pörssihinta nousussa - Savon Voiman kilpailukykyiset jäsenedut MTK:n ja MHY:n jäsenille jatkuvat

Sähkön hinta on historiaan nähden vielä alhaisella tasolla, mutta talouden parantuneet näkymät sekä polttoaineiden hintojen nousu ovat aiheuttaneet hinnankorotuspaineita sähkömarkkinoille. Sähkön pörssihinta on ollut nousussa koko kesän ajan. MTK ja MHY ovat seuranneet sähkömarkkinahintojen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Savon Voiman asiantuntijoiden kanssa, jotta jäsenille voidaan tarjota edulliset sähkösopimukset jäsenetuna myös jatkossa. Turvatakseen jäsenille kilpailukykyiset edut, MTK-Pohjois-Savo sekä Metsänhoitoyhdistykset Keski-Savo, Pohjois-Savo, Rautavaara ja Savotta ovat yhdessä neuvotelleet poikkeuksellisen kolmen vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen Savon Voiman kanssa. Savon Voima ottaa yhteyttä niihin MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten jäseniin, joilla määräaikainen sähkösopimus on päättymässä. https://www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/

 
 

Sähköinen jäsenkortti tuo MTK-tietopaketin taskuusi

MTK:n jäsenet voivat ladata sähköisen jäsenkortin matkapuhelimeensa jäsenverkko Repusta.

Sähköisellä jäsenkortilla varmistat, että jäsenedut ovat aina taskussa mukana. Luet helposti ajankohtaiset uutiset ja blogit sekä sosiaalisten kanavien kuumimmat puheenaiheet.

Sähköinen jäsenkortti oli testikäytössä viime vuonna viidessä MTK-yhdistyksessä. Innostavan palautteen ja hyvien käyttökokemusten myötä sähköinen jäsenkortti päätettiin tarjota kaikille MTK-yhdistysten jäsenille.

Saat tilattua sähköisen jäsenkortin osoitteesta: www.mtk.fi/omattiedot. Sivulle kirjaudutaan Reppu-tunnuksilla eli jäsennumerolla ja salasanalla. Jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen tilausta. Tilauksen jälkeen saat matkapuhelimeesi tekstiviestillä latauslinkin, jota kautta jäsenkortti asennetaan matkapuhelimeen. Latauslinkkiä näpäyttämällä jäsenkortti asentuu lähes kaikkiin nykyaikaisiin matkapuhelimiin.

Tuetut puhelinten käyttöjärjestelmät ovat Android (versiosta 2 ylöspäin), iOS (iPhone) ja Windows Phone (versiosta 8 ylöspäin). Jäsenkorttia ei löydy matkapuhelinvalmistajien sovelluskaupoista. Sen asentaminen sekä käyttö vaativat toimivan nettiyhteyden.

 
 

RTK-Palvelu tarjoaa työvoimaa maatiloille

MTK-Pohjois-Savo ja RTK-Palvelu aloittivat talvella yhteistyön kartoittamalla viljelijöiden työvoimatarpeita.  Yli 60 viljelijää oli kiinnostunut työllistämään vähintäänkin silloin tällöin. RTK-Palvelu on nyt haastatellut maataloustyötä hakeneita ja tarjoaa tiloille työvoimaa tuntihinnoittelulla.

Työntekijöistä ja palkkauksesta saat lisätietoja:

RTK-Henkilöstöpalvelu Oy / Päivi Savolainen  p. 045 136 4877 tai paivi.savolainen@rtkpalvelu.fi


 
 

LUOTTAMUS TULEVAISUUTEEN KASVATTAA INVESTOINTEJA MAATALOUTEEN


MTK-Pohjois-Savo ja ProAgria Pohjois-Savo tekevät yhdessä töitä elinvoimaisen pohjoissavolaisen maatalouden hyväksi. Maatilojen vuosittainen investointitarve on 17 miljoonaa euroa, jotta maatalouden tuotantomäärät säilyvät nykyisellä tasolla. Maitomäärän säilyminen nykyisellä tuotantotasolla vaatii vuosittain Pohjois-Savossa 17 uuden navetan rakentamista ja 26 navetan peruskorjaamista.  Tällä hetkellä rakentamistavoitteesta ollaan jäljessä.

Investointia harkitsevat viljelijät tarvitsevat varmuutta sekä rahoituksesta että lisäpellosta lähialueelta.  Yhteisessä tapaamisessaan MTK-Pohjois-Savon johtokunta ja ProAgria Pohjois-Savon hallitus totesivat rahoituksen ja pellon saatavuuden olevan keskeiset tekijät, joiden saatavuus tai puuttuminen ratkaisee pohjoissavolaisen maatalouden suunnan.

MTK-Pohjois-Savo ja ProAgria Pohjois-Savo toivovat maatalouden kannattavuuden pikaista paranemista tuottajahintojen kohoamisen kautta. Tuottajahintojen positiiviset hinnanmuutokset vauhdittavat selkeästi investointisuunnitelmien siirtymistä ajatuksista tekoihin.

MTK-Pohjois-Savo ja ProAgria Pohjois-Savo haluavat kehittää uusia tapoja maatilojen omistajanvaihdoksiin. Järjestöt kannustavat viljelijöitä hyödyntämään Neuvo- järjestelmän kilpailukyvyn kehittäminen- osion, jota viljelijä voi käyttää esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen alustavaan suunnitteluun. Maatilaa kohti Neuvo- rahaa on varattu 7 000 euroa käytettäväksi vuoteen 2020 saakka. Neuvo-käynnistä viljelijä maksaa ainoastaan arvonlisäveron osuuden. Kilpailukykyneuvonnassa asiantuntija tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta.


Lisätietoja


Juha Partanen                                                         Juha Eskelinen

Puheenjohtaja, MTK-Pohjois-Savo                         Puheenjohtaja, ProAgria Pohjois-Savo

Puh. 0500 189 212                                                     Puh. 0400 968 502


Jari Kauhanen                                                         Katri Kostamo

Toiminnanjohtaja, MTK-Pohjois-Savo                     Toimitusjohtaja, ProAgria Pohjois-Savo

Puh. 040 505 6718                                                     Puh. 043 825 1218Muuta ajankohtaistaSivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.11.2018