MTK-ryhmä

Keskusliitto

MTK on maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden asiantuntija ja edunvalvoja. Järjestö vaikuttaa asiantuntijuudellaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan unionin toimielimiin vaikuttaminen on merkittävin kansainvälinen toiminto.

Keskusliiton ydintehtäviä ovat yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta, markkinavaikuttaminen ja jäsenpalveluiden kehittäminen. Edunvalvonta koskee maatalous- ja metsäasioita, yrittäjyyttä, vero-, rahoitus- ja lakiasioita, ympäristö- ja maapolitiikkaa sekä sosiaalipolitiikkaa. Markkinavaikuttaminen kohdistuu viranomaisiin, jalostusteollisuuteen, kauppaan ja kuluttajiin. Jäsenpalveluita keskusliitto tuottaa yksittäisille jäsenille, yhdistyksille ja liitoille.

Keskusliiton toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa Maalaistentalossa, osoitteessa Simonkatu 6. Keskusliitolla on toimisto myös Brysselissä.

Liitot ja yhdistykset

MTK-yhdistykset ja MTK-liitot sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

MTK-yhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalta kuntatasolla ja huolehtivat jäsentensä edunvalvonnasta kunnan alueella. Yhdistykset pitävät yhteyttä ja vaikuttavat paikallisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin. Yhdistykset vaikuttavat myös liittojen toimintaan ja tekevät näille aloitteita.


Viestimedia Oy

Katuosoite Simonkatu 6
Postiosoite PL 440, 00101 Helsinki
puhelin 020 413 2155

Viestimedia Oy kustantaa Maaseudun Tulevaisuutta, Koneviestiä ja Aarre-lehteä. Maaseudun Tulevaisuus on kolme kertaa viikossa ilmestyvä, tilattava päivälehti. Tilaajat ovat maa- ja metsätalouden ammattilaisia sekä maaseutuyrittäjiä ja metsänomistajia.

Koneviesti on tekninen aikakauslehti, joka ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Tilaajat ovat maa- ja metsätalouden sekä maarakennuskoneiden parissa työskenteleviä ammattilaisia, joille myös moottorikelkat, mönkijät, maasto- ja hyötyajoneuvot ovat sekä työ- että harrastusvälineitä. Aikakausilehti Aarre on metsäaiheinen hyötytieto- ja elämäntapalehti. Sen aihepiirejä ovat metsä, luonto, juuret, koti, ruoka, hyvinvointi ja oma talous. 10 kertaa vuodessa ilmestyvä Aarre on suunnattu metsänomistajille sekä kaikille metsästä ja luonnosta kiinnostuneille suomalaisille.


MTK:n säätiö

MTK:n säätiö on perustettu vuonna 1925. Sen tarkoituksena on MTK:n pyrkimysten tukeminen taloudellisesti.

MTK:n säätiöllä on metsäomaisuutta muun muassa Suomusjärvellä ja Padasjoella. Säätiön Kettulan tila Suomusjärvellä on MTK:n  kokous-, seminaari-, tiedotus- ja edustuskäytössä.

MTK:n koulutustoiminta Pellervo-Instituutissa on säätiön vastuulla.

 

Maataloustuottajain Eläkesäätiö

Maataloustuottajain Eläkesäätiöon suljettu lisäeläkesäätiö. MTK-ryhmän voimassaolevia työsuhteita ei ole vakuutettu Maataloustuottajain Eläkesäätiössä.


PI-johtamiskoulu

Pellervo-Instituutti uudistui PI-johtamiskouluksi alkuvuodesta 2013. PI-johtamiskoulu on osuustoiminnallisten yritysten, MTK:n ja metsänomistajaorganisaation yhteinen oppimiskeskus, joka on perustettu vuonna 1991.

PI-johtamiskoulussa koulutetaan luottamus- ja toimihenkilöitä sekä keskeisiä sidosryhmiä.


ArvoLex Oy

Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama lakitoimisto, jonka tarkoituksena on tarjota maa- ja metsätaloustuottajille sekä muille maaseudun ja kaupunkien asukkaille laadukkaita ja korkeatasoisia asiantuntijapalveluita kaikissa lakiasioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä. Yritys on perustettu vuonna 1962 ja sillä on toimistot Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa. Toiminta-alueena on koko maa.

Luottamushenkilöt

Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä.  Yhteisöjäseniä voi olla viisi. Vuonna 2023 yhteisöjäseniä on neljä. Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu enintään 10 asiantuntijajäsentä. Vuonna 2023 asiantuntijoita on kuusi. Puheenjohtajana toimii maidontuottaja Eerikki Viljanen Vihdistä.

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Valtuuskunta päättää järjestön toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta ja valitsee jäsenet MTK:n johtokuntaan, joka edustaa MTK:ta sen laillisena hallituksena. Valtuuskunta valitsee myös MTK:n johtokunnan puheenjohtajat sekä jäsenet järjestön valtakunnallisiin valio- ja toimikuntiin.


Johtokunta

MTK:n toimeenpanevana elimenä ja keskusliiton lainmukaisena hallituksena toimii MTK:n johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan siten, että johtokunta edustaa mahdollisimman hyvin koko maata ja sen tuotantosuuntia.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii MMT, maatalousyrittäjä Juha Marttila Simosta. Johtokunnan apuna on johtoryhmä sekä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.


Johtoryhmä

Keskusliiton operatiivisena elimenä toimii johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat johtokunnan puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja läsnäolo- ja puheoikeutettuina valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajat.

Johtoryhmä käsittelee johtokunnan sille antamia tehtäviä ja valmistelee johtokunnalle päätettäväksi esitettäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä käsittelee ja tekee päätöksiä koskien keskusliiton talous- ja henkilöstöasioita.
 

Metsävaltuuskunta

Metsävaltuuskunta edustaa yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa. Sen puheenjohtajana toimii metsänhoitaja, maatalousyrittäjä Mikko Tiirola Petäjävedeltä.

 

Metsäjohtokunta

Metsäjohtokunnan tehtävänä on suunnitella ja ohjata toimenpiteitä metsänomistajien etujen valvomiseksi, yksityismetsätalouden kannattavuuden kehittämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tehdä näitä koskevia esityksiä MTK:n johtokunnalle ja metsävaltuuskunnalle.

Metsäjohtokuntaan kuuluvat MTK:n johtokunnan ensimmäinen puheenjohtaja sekä MTK:n valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi valitsemat toinen puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edellä mainittujen lisäksi SLC:n johtokunta nimeää metsäjohtokuntaan yhden jäsenen kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Metsäjohtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä keskusliiton toimihenkilö.


Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.

Valiokunnat

 • Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
 • Erikoiskasvit
 • Jäsenpalvelut
 • Liha
 • Maito
 • Nuoret
 • Osaaminen ja hyvinvointi
 • Peltokasvit
 • Ympäristö ja maankäyttö

Verkostot

 • Kananmuna
 • Kylvösiemen
 • Lammas
 • Luomu
 • Mallas
 • Nauta
 • Peruna
 • Puutarha
 • Siipikarja
 • Sika
 • Sokerijuurikas
 • Tärkkelysperuna
 • Öljy- ja valkuaiskasvit

MTK logo

 

Virallinen nimi

​​​​​​​Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

På svenska    
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

In English    
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

Auf Deutsch    
Zentralverband der landwirtschaftlichen Produzenten und Waldbesitzer (MTK)

En francais  
La Fédération centrale des producteurs agricoles et propriétaires forestiers (MTK)