Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on elämän ja hyvinvoinnin perusta sekä ruuantuotannon, elinvoimaisten metsien ja terveen ympäristön edellytys. Luonnon monimuotoisuus on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle ympäristöasioiden keskiöön, sillä se on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti heikentynyt.

Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Myös MTK jäsenineen toimii luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Omat arvomme, tulevaisuuden kilpailukyky ja halu toimia kestävästi edellyttävät meiltä tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. 

Maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli hyvinvoivan luonnon turvaamisessa ja edistämisessä. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen metsissä ja maatalousympäristöissä on osa suomalaista maa- ja metsätaloutta. 

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta

Lataa tiekartta tästä 

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin 1.2.2024. Tiekarttaan voi tutustua joko sen pitkästä versiosta tai tiivistelmästä.

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartan julkistustilaisuus 1.2.2024
Julkistustilaisuuden tallenne
Metsätalous ja luonnon monimuotoisuus -webinaari 20.6.2023
MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartan metsäosion valmistelua tukevan webinaarin tallenne.
Maatalousluonnon monimuotoisuus -webinaari 17.3.2023
  MTK ja SLC järjestivät yhteistyössä Ruokaviraston kanssa webinaarin (Teams), jossa käsiteltiin maatalousluonnon monimuotoisuutta.