Metsätalous ja metsän omistaminen

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä tuet metsänomistajan määräysvaltaa omaan metsäänsä. Metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat myös MTK:n jäseniä. Samalla pääset nauttimaan monista jäseneduista ja maan laajimmasta asiantuntijaverkostosta. 
Tutustu metsänhoitoyhdistyksiin

Metsätalous ja metsän omistaminen

MTK:n tavoitteena on metsänomistamisen kannattavuus, metsien hyvinvointi ja metsänomistajien oikeus päättää omasta omaisuudestaan. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajien parhaaksi. 

Seuraamme puumarkkinoita ja metsää koskevaa päätöksentekoa Suomessa sekä ulkomailla.  

Metsät peittävät yli 75% Suomen pinta-alasta ja noin 60% Suomen metsistä on yksityisten metsänomistajien omistuksessa. Yksityisten metsänomistajien merkitys Suomella on monella tapaa merkittävä, sillä he kattavat 80% teollisuuden puuntarpeesta.  

Kaikkiaan Suomessa on 620 000 metsänomistajaa, eli käytännössä joka yhdeksäs suomalainen on metsänomistaja.  

Joillekin metsänomistajille metsät tuovat taloudellista turvaa ja toiset korostavat omistamisessa enemmän luonnon virkistysarvoja sekä luonnon monimuotoisuutta. Useimmat suomalaiset metsänomistajat ovat kuitenkin monitavoitteisia.