Kansainvälinen toiminta

MTK vaikuttaa kansainvälisiin asioihin eri tasoilla. EU-edunvalvonnan lisäksi MTK tekee sekä tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten järjestöjen kanssa että toimii globaalin tason verkostoissa.

MTK vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla

EU-asioissa vaikutamme sekä suoraan että pohjoismaisten ja eurooppalaisten järjestöjemme kautta komission, neuvoston ja parlamentin päätöksentekoon. MTK:lla on Brysselissä oma toimisto, joka mahdollistaa suorat vaikuttamiskanavat tärkeimpiin EU-päätöksentekoelimiin. Paikallaolo parantaa kykyämme kerätä ja jalostaa valmistelutietoa sekä ymmärtää EU-päätöksentekoa. 

EU-päätöksentekoon vaikuttamisen lisäksi MTK:lla on laaja vaikuttamisverkosto maailmanlaajuisissa tuottajien ja metsänomistajien järjestöissä. Kansainvälisellä toiminnalla lisäämme omaa ja jäsentemme osaamista ja ymmärrystä kansainvälisistä prosesseista, vaikutamme meitä koskevien päätösten valmisteluun ja hoidamme yhteiskuntavastuutamme. 

 MTK:n EU-vaaliohjelma

 MTK:n vaaliohjelma 10 teesiä Elävälle Euroopalle esittelee maa- ja metsätalouden kannalta tärkeitä teemoja. Ne ovat hyvä työlista alkavalle EU-kaudelle.

EU-vaalisivulle