Yhteystiedot

Käyntiosoite Simonkatu 6, 00100 Helsinki
Postiosoite PL 510, 00101 Helsinki
Laskutusosoite Verkkolaskut
Tunnus: 003702151945
Operaattori: Basware
Skannauspalvelu
PL 2, 00232 Helsinki
(skannauspalveluun ei tule lähettää muuta postia kuin laskuja)
Y-tunnus 0215194-5
Vaihde 020 4131
Faksi 020 413 2409
Sähköposti

etunimi.sukunimi(at)mtk.fi; kirjaamo(at)mtk.fi

Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Kimmo Kallionalusta

tietohallintopäällikkö

+358 20 413 2358

+358 50 350 0128

Anu Karppinen

henkilöstöpäällikkö

+358 50 313 3412

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088

Heikki Laurinen

talousjohtaja

+358 20 413 2491

+358 40 520 0260

Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Jussi Martikainen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

+358 40 755 7829

Perttu Pyykkönen

järjestötoiminnan johtaja

vastuualueen yleisjohto

+358 20 413 2520

+358 40 075 4928

Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

Kimmo Aalto

asiantuntija, maaseutumatkailu ja palveluyrittäjyys

palveluyrittäjyys, maaseutumatkailu, Lomalaidun ry, Green care

+358 40 179 1618

Taru Antikainen

hankepäällikkö

Tuotto-hanke, WelFarmers-hanke

+358 20 413 2042

+358 50 570 9035

Heikki Aro

asiantuntija, maaperä ja ilmasto

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU), maaperän terveyslaki, kiertotalous

+358 50 593 9393

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 577 3827

Henrietta Dahlman

viestinnän asiantuntija, markkinointipäällikkö

MTK Hankinnat

+358 40 920 9877

Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

Markku Ekdahl

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Pohjois-Suomi, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka, uusiutuva energia

+358 40 357 6377

Merja Elomaa

asiantuntija, jäsenedut ja -viestintä

+358 20 413 2323

+358 40 661 8699

Erla Kehusmaa

kirjanpitäjä

+358 20 413 2073

+358 46 922 0994

Sari Forsberg

toimistopalveluhenkilö

+358 20 413 2342

+358 40 820 7037

Pertti Hakanen

järjestöpäällikkö

+358 20 413 2004

+358 50 050 5997

Laura Harjunpää

juristi, metsäasiat

puukaupan edunvalvonta, metsätalouden sopimusasiat, metsätalouden yleisjuridiikka, metsäsertifiointi

+358 20 413 2055

+358 40 534 2737

Klaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060

Maarit Holma

assistentti, Brysselin toimisto

+358 20 413 2810

+32 473 93 3187

Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638

Juho Hämäläinen

viestinnän asiantuntija

metsät, ympäristö ja maankäyttö

+358 50 553 9176

Pekka Hämäläinen

autonkuljettaja

tarvikehuolto, varastot, kuljetukset

+358 20 413 2907

+358 40 513 3811

Ritva Hämäläinen

palkanlaskija

+358 20 413 2347

+358 40 534 3005

Juho Ikonen

asiantuntija, maankäyttö

maankäyttö ja kaavoitus, aurinko- ja tuulivoima, jokaisenoikeudet, kalastus

+358 50 567 4103

Timo Jaakkola

viljelijäasiantuntija

Tuotto-hanke

+358 40 073 2145

Päivi Jukkara

pääkäyttäjä, jäsenrekisteri

+358 20 413 2061

+358 50 368 7074

Ville Julkunen

ICT-arkkitehti

+358 45 130 2183

Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

Iida Jäykkä

viestinnän asiantuntija

sosiaalinen media, graafinen ilme, kuvat

+358 50 325 9609

Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Tiina Kananen

assistentti, edunvalvonta

+358 20 413 2923

+358 40 920 9723

Merja Kannasmaa

kiinteistösihteeri

+358 20 413 2202

+358 40 847 8234

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

Päivi Kaskela

kokousemäntä

+358 20 413 2421

+358 40 920 9793

Minna Keränen

assistentti, edunvalvonta

+358 20 413 2451

+358 50 043 6638

Jenni Kiilholma

asiantuntija, eläinlääkäri

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+358 20 413 2002

+358 50 477 1658

Anna-Liisa Knuuti

asiantuntija, järjestön koulutus

+358 20 413 2401

+358 40 128 1299

Mikko Kriikku

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Pirkanmaa, metsäverotus, koulutusasiat, viestintä

+358 40 514 1355

Laura Kujala

asiantuntija, sosiaaliturva ja hyvinvointi

+358 20 413 2052

+358 50 492 0982

Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE

+358 40 075 5454

Susanna Kumpulainen

johtaja, koulutus- ja tiedepolitiikka, digitalisaatio

luonnonvara-alan koulutus, tutkimuspolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus

+358 20 413 2570

+358 40 735 2138

Aino Kurtti

kenttäpäällikkö

Lappi, metsäsertifiointi ja pohjoisen metsätalouden erityiskysymykset

+358 20 413 2010

+358 50 302 6516

Juho Kyntäjä

asiantuntija, liha

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 40 517 6972

Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 4720 656

Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, maatalous

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+358 20 413 2415

+358 40 546 6675

Markus Lassheikki

johtaja, strategia ja huoltovarmuus

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680

Antti Lavonen

asiantuntija, sokeri ja peruna

erikoiskasvit, sokerijuurikas, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2462

+358 40 558 0512

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358 40 075 4235

Sirpa Lintunen

asiantuntija, järjestötoiminta. Lomalla 30.4-12.5.2024

+358 44 084 3352

Mari Lukkariniemi

asiantuntija, liha

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 40 171 9070

Maire Lumiaho

asiantuntija, sosiaaliturva ja hyvinvointi

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat

+358 20 413 2359

Vesa Malila

järjestöjuristi

järjestön sääntöasiat

+358 20 413 2424

+358 40 500 0878

Marjukka Mattio

asiantuntija, maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+358 50 533 8924

Tero Metso

kiinteistöpäällikkö

+358 20 413 2033

Seppo Miettunen

kenttäpäällikkö, logistiikka- ja metsäasiantuntija

Pohjois-Suomi, puukauppa, puutavaranmittaus, yhteismetsät, tieasiat ja riistapolitiikka

+358 40 822 5321

Thimjos Ninios

johtaja, kansainvälinen kauppa

+358 45 264 7131

Seppo Niskanen

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, metsien uudet liiketoimintamuodot, metsäverotus, sukupolvenvaihdokset, yhteismetsät

+358 50 5730 860

Markus Nissinen

kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+358 40 573 1131

Taina Nylund

assistentti, järjestötoiminta

+358 20 413 2304

+358 40 753 2020

Onni Nyman

harjoittelija

+32 47 133 0924

Susanna Palkkimäki

asiantuntija, jäsenpalvelut

+358 20 413 2618

+358 40 832 1866

Jukka Peltola

vilja-asiantuntija

Tuotto-hanke

+358 20 413 2043

+358 50 356 3140

Tiina Perho

johdon erityisavustaja

johtoryhmän ja johtokunnan sihteeri

+358 20 413 2334

+358 50 074 1532

Mirja Perttu

johdon assistentti

+358 20 413 2320

+358 40 544 1076

Tuure Pesola

kesätyöntekijä

jäsenet ja järjestötoiminta

+358 50 337 5413

Anna Pitko

HR-asiantuntija

+358 20 413 2005

+358 50 464 0179

Maria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614

Jukka Rantala

asiantuntija, ilmasto ja ympäristö

ilmastonmuutos ja tukivalmistelu

+358 20 413 2350

+358 40 715 8710

Matti Rehula

asiantuntija. järjestötoiminta

+358 50 470 7877

Meri Remes

asiantuntija, maaseutunuoret

+358 40 532 9636

Pauli Rintala

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Keski-Suomi, puukauppa, uusiutuva ja metsäenergia, puutavaranmittaus, katkonta ja korjuun valvonta

+358 40 838 1662

Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kehitysyhteistyö, EU-asiat, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), WFO, FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

Suvi Ryynänen

jäsenmaksuvastaava

+358 40 7747405

Asta Sarkki

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Häme ja Uusimaa, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka, metsäsertifiointi, koulutusasiat

+358 40 148 9933

Jussi Savander

EU-asiantuntija, Brysselin toimisto

kotieläintalous ja osuustoiminta

+32 47 733 1958

Max Schulman

asiantuntija, vilja ja öljykasvit

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit, gmo, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija, kuluttajatyö

+358 20 413 2925

+358 40 568 8802

Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

Mikko Syri

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, puukauppa, riistapolitiikka, metsänhoito (kestävä metsätalous)

+358 50 552 5933

Kimmo Tammi

juristi, maatalous ja elintarvikemarkkina

+358 20 413 2141

Simo Tiainen

johtaja, maaseutu- ja aluepolitiikka, talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

+358 20 413 2811

+358 40 553 3131

Ia-Mari Tiilikainen

projektipäällikkö

Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin -hanke

+358 50 337 8195

Sofia Tuisku

viestinnän asiantuntija

verkkoviestintä

+358 50 406 2226

Janne Tyynismaa

asiantuntija, digitaaliset markkinat

Talo maalta -palvelu, luontoarvot-hanke

+358 50 342 8193

Sini Valmari

asiantuntija, digipalvelut

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 20 413 2003

+358 50 327 9277

Jaakko Vilenius

laskentapäällikkö

+358 20 413 2373

+358 40 920 9688

Mika Virtanen

asiantuntija, puutarha ja kasvinterveys

kasvinsuojelu, lannoitteet ja torjunta-aineet, siemenasiat, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajit

+358 20 413 2468

+358 40 054 4728

Jouni Väkevä

kenttäpäällikkö

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, maakuntaedunvalvonta, metsävaratieto

+358 20 413 2083

+358 40 530 7164

Johanna Andersson

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaalla

+358 20 413 2477

+358 40 824 5522

Minna Huittinen

HR-asiantuntija

perhevapaalla

+358 20 413 2072

+358 50 528 2159

Saara Patama

asiantuntija, liha

perhevapaalla

+358 44 0539 285

Vikke Schildt

avustava asiantuntija, maitosektori

opintovapaalla

Luottamushenkilöt

Valtuuskunta, johtokunta, johtoryhmä, metsävaltuuskunta ja metsäjohtokunta - tutustu MTK:n päättäviin elimiin sekä valiokuntiin ja verkostoihin. 
 
Katso luottamushenkilöt

MTK logo

 

Logot ja graafinen ohje

MTK:n, maataloustuottajien liittojen, maataloustuottajien yhdistysten ja metsänomistajien liittojen kaikki logot eri tiedostomuodoissa sekä graafiset ohjeet on koottu logopankkiin. Käyttäjätunnuksia voi kysyä viestinnästä.