Luottamushenkilöt

Valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin. Valtuuskunnan kokoonpano muuttui järjestöuudistuksen seurauksena vuonna 2015, jolloin mukaan tulivat myös metsänhoitoyhdistysten edustajat (20). Valtuuskuntaan kuuluu 55 maataloustuottajien liittojen edustajaa. Yhteisöjäseniä voi olla enintään viisi.  Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu enintään 10 asiantuntijajäsentä. Puheenjohtajana on maidontuottaja Eerikki Viljanen Vihdistä.

Yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa edustaa MTK:n metsävaltuuskunta. Sen puheenjohtaja on metsänhoitaja Mikko Tiirola Petäjävedeltä.

Toimeenpaneva elin on MTK:n johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii maatalous- ja metsätieteiden tohtori, maanviljelijä Juha Marttila Simosta