Luottamushenkilöt

Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Siihen kuuluu 55 MTK-liittojen valitsemaa edustajaa ja 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä.  Yhteisöjäseniä voi olla viisi. Vuonna 2023 yhteisöjäseniä on neljä. Lisäksi valtuuskuntaan kuuluu enintään 10 asiantuntijajäsentä. Vuonna 2023 asiantuntijoita on kuusi. Puheenjohtajana toimii maidontuottaja Eerikki Viljanen Vihdistä.

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Valtuuskunta päättää järjestön toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta ja valitsee jäsenet MTK:n johtokuntaan, joka edustaa MTK:ta sen laillisena hallituksena. Valtuuskunta valitsee myös MTK:n johtokunnan puheenjohtajat sekä jäsenet järjestön valtakunnallisiin valio- ja toimikuntiin.


Johtokunta

MTK:n toimeenpanevana elimenä ja keskusliiton lainmukaisena hallituksena toimii MTK:n johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan siten, että johtokunta edustaa mahdollisimman hyvin koko maata ja sen tuotantosuuntia.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii MMT, maatalousyrittäjä Juha Marttila Simosta. Johtokunnan apuna on johtoryhmä sekä 9 valiokuntaa ja 13 verkostoa.


Johtoryhmä

Keskusliiton operatiivisena elimenä toimii johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat johtokunnan puheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja läsnäolo- ja puheoikeutettuina valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajat.

Johtoryhmä käsittelee johtokunnan sille antamia tehtäviä ja valmistelee johtokunnalle päätettäväksi esitettäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä käsittelee ja tekee päätöksiä koskien keskusliiton talous- ja henkilöstöasioita.
 

Metsävaltuuskunta

Metsävaltuuskunta edustaa yksityismetsänomistajien päätäntävaltaa. Sen puheenjohtajana toimii metsänhoitaja, maatalousyrittäjä Mikko Tiirola Petäjävedeltä.

 

Metsäjohtokunta

Metsäjohtokunnan tehtävänä on suunnitella ja ohjata toimenpiteitä metsänomistajien etujen valvomiseksi, yksityismetsätalouden kannattavuuden kehittämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tehdä näitä koskevia esityksiä MTK:n johtokunnalle ja metsävaltuuskunnalle.

Metsäjohtokuntaan kuuluvat MTK:n johtokunnan ensimmäinen puheenjohtaja sekä MTK:n valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi valitsemat toinen puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Edellä mainittujen lisäksi SLC:n johtokunta nimeää metsäjohtokuntaan yhden jäsenen kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Metsäjohtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä keskusliiton toimihenkilö.


Valiokunnat ja verkostot

Valiokunnat ja verkostot ovat omien tuotantoalojensa asiantuntijoita. Niiden tehtävänä valvoa tuottajien etuja, selvittää alaansa liittyviä kysymyksiä sekä antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä MTK:n johtokunnalle. Valiokunnat osallistuvat alaansa koskeviin neuvotteluihin, pitävät yhteyttä muihin alan toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä seuraavat tuotannon kehitystä ja kannattavuutta sekä alan markkinatilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

MTK:lla on yhteensä 10 valiokuntaa ja 14 verkostoa.

Valiokunnat

 • Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys
 • Erikoiskasvit
 • Jäsenpalvelut
 • Liha
 • Luomu
 • Maito
 • Nuoret
 • Osaaminen ja hyvinvointi
 • Peltokasvit
 • Ympäristö ja maankäyttö

Verkostot

 • Hevonen
 • Kananmuna
 • Kylvösiemen
 • Lammas
 • Luomu
 • Mallas
 • Nauta
 • Peruna
 • Puutarha
 • Siipikarja
 • Sika
 • Sokerijuurikas
 • Tärkkelysperuna
 • Öljy- ja valkuaiskasvit

Valiokuntien kokoustiedotteet