Maa- ja metsätalous on tärkeä osa kiertotaloutta

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi. Materiaalit pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita jaetaan, vuokrataan, korjataan, uudelleenkäytetään ja kierrätetään. Kiertotalous hyödyntää digitalisaatiota mm. materiaalivirtojen seurantaan. Kiertotalous vähentää jättettä ja hukkaa sekä luonnonvarojen käyttöä. Materiaalien prosessoinnissa on tärkeää, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän eikä menetetä jatkokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia. Kiertotalouden edistyminen vaatii toimia ja muutosta yrityksissä ja hallinnossa mutta myös kuluttajien käyttäytymisessä.

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi. Materiaalit pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita jaetaan, vuokrataan, korjataan, uudelleenkäytetään ja kierrätetään. Kiertotalous hyödyntää digitalisaatiota mm. materiaalivirtojen seurantaan. Kiertotalous vähentää jättettä ja hukkaa sekä luonnonvarojen käyttöä. Materiaalien prosessoinnissa on tärkeää, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän eikä menetetä jatkokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia. Kiertotalouden edistyminen vaatii toimia ja muutosta yrityksissä ja hallinnossa mutta myös kuluttajien käyttäytymisessä.

Biotalous on osa kiertotaloutta, mutta kaikki biotalous ei ole kiertotaloutta. Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalouden osa-alueita, jotka ovat myös kiertotaloutta, ovat esim. 

  • metsäteollisuuden, maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen mm. ravinteina, biokaasun tuotannossa tai uusien tuotteiden raaka-aineena
  • raaka-aineiden hyödyntäminen tavanomaista korkea-arvoisemmissa, neitseellisiä raaka-aineita korvaavissa, pitkäikäisissä ja hiiltä sitovissa tuotteissa, kuten puupohjaisissa tekstiileissä ja puurakennuksissa
  • ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys takaisin maaperään.