Kiertotalous

Kiertotalouden tavoitteena on jätteettömyys eli hyödyntää materiaali ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti.

Ennen vanhaan maataloissa kiertotalous oli arkipäivää: vaatteet paikattiin ja lopulta kudottiin matoiksi, työkalut korjattiin kerta toisensa jälkeen ja koneita huollettiin. Kertakäyttöisyys oli tuntematonta.

Kiertotalous muistuttaa vanhanajan säästäväisestä kulutuksesta. Nykyisessä kaupungistuneessa yhteiskunnassa kiertotaloudessa tavoitellaan kierrätysmarkkinoiden vahvistamista ja kierrätysmateriaalien kysyntää. Sekä tuotantoa että kulutusta ohjataan ja jätehuoltoa sekä kierrätysmateriaalien käyttöä tehostetaan. Kiertotaloudessa panostetaan innovaatioihin ja investointeihin, jotka vievät jätteettömyyttä eteenpäin.

Kiertotalous pitää sisällään biotalouden, jossa aineet kiertävät osana luonnon lainalaisuuksia ja prosesseja.

Biokiertotaloudessa on keskeistä biomassat ja niiden kestävä tuottaminen, käyttö ja uusiutuminen. Tuloksena on hiilineutraalisuus. Koska osa biomassat sekoittuvat muihin ainevirtoihin eri tuotantoprosesseissa, on oleellista puhdistaa materiaalit, jotta uudelleen käyttö ei vaaranna esimerkiksi maaperän puhtautta ja biologista toimintakykyä.

Biomassojen ja clean-techin lisäksi kolmas keskeinen elementti on digitalisaatio. Vain tehokkailla jakeluverkostoilla ja seurannalla aineet ja materiaalit saadaan kiertoon ja jätteiden määrä minimoitua.

kiertotalous
​​​​​​​Ohjauskeinojen vaikuttavuuden kohdentuminen kiertotalouden eri kiertoihin. Huomattava osa olemassa olevista politiikkatoimista kohdentuu kiertotalouden ulkokaariin eli jätepolitiikkaan. Sisäkaariin vaikuttavista toimista monet asettavat uudelleenkäytölle ehtoja ja rajoituksia. Tarkoituksena on taata uudelleenkäytön ja -valmistuksen turvallisuus ja kestävyys.

Lähde: Ympäristön tila -katsaus 2017

MTK:n kantoja kiertotalouteen

  • Biomassat ja niiden käyttö kytkettävä selvemmin osaksi kiertotaloutta, hiilidioksidin kiertoa ja ilmastonmuutoksen hillintää
  • Kiertotalous ei saa lisätä tauti- ja tuholaisriskejä
  • Kierrätettävät aineet prosessoitava turvallisiksi ja toimiviksi
  • Lanta ei ole jäte - käyttöjärjestysperiaate ei saa olla jarruna kustannustehokkaalle ja markkinalähtöiselle kierrättämiselle tai toimiville markkinoille
  •  Lanta nähtävä biopohjaisena materiaalina puun, peltokasvien ja kuidun lisäksi
  • Ankaran vastuun normisto on säilytettävä Suomessa, koska kierrätys lisää myös riskejä
  • Biokaasun merkitys kotimaisen nurmibiomassan hyödyntäjänä sekä ravinne- ja energiaomavaraisuuden lisääjänä tunnistettava ja luotava kannusteet mahdollisimman pian

Lisätiedot: Liisa Pietola

"Biologinen kierto on paljon vaikeampi hahmottaa kuin mineraalien kierto. Biotalouden taustalle tarvitaan todennettua tietoa, jotta toiminta on tiedeperusteista."  (Prof. Erik Mathijs, EU:n komission biotalousseminaari 20.7.2017)

 


​​​​​​​