Takaisin Kierrätysravinteet

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Kierrätysravinteet

05.06.2023

Viljelyksiä on lannoitettu esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita mm. eläinten lannan ja makkilannan hyödyntämiseen sekä tekolannan ja kompostin tekoon. Väkilannoitteiden tulo markkinoille sekä muutokset yhteiskunnan ja maatalouden rakenteessa johtivat väkilannoitteiden lisääntyvään käyttöön, jotta kasvava ihmismäärä saatiin ruokittua. Nyt kiinnostus kierrätysravinteisiin on taas noussut.

Väkilannoitteiden raaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä ympäristökysymykset ovat johtaneet siihen, että kiinnostus ravinteiden kierrätykseen kasvaa. Lanta on yleisin ja tutuin kierrätysravinteiden lähde, mutta uusia valmisteita tulee koko ajan markkinoille. Uudentyyppisiin tuotteisiin siirryttäessä on aina tarpeen miettiä niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä ja etsiä tarvittaessa ratkaisut haasteisiin.

Tuoteen rakenne ja käyttö

 • Tuote voi olla kiinteä, neste tai jotain siltä väliltä tai jatkoprosessoitu esim. pelleteiksi
  • Kuljetus ja varastointi, säilyvyys
  • Levityskalusto, levitystasaisuus
  • Urakointipalveluiden saatavuus
  • Sopiva levitysaika

Uudet tuotteet

 • Saatavuus eri aikoina, myyntiorganisaatio
 • Hinta ja sen muutokset
 • Paljon samankaltaisia tuotteita -> perehdy tuoteselosteeseen
 • Luomuhyväksyntä
 • Tuotteiden raaka-aineet vaihtelevat
  • Käytön rajoitukset, erityisesti tuotteen sisältäessä puhdistamolietettä (normit, teollisuuden asettamat rajoitteet)

Ravinnesisältö ja orgaaninen aines

 • Ravinnepitoisuudet voivat olla melko alhaisia ja ravinnesuhteet poikkeavat usein kasvien tarpeesta
  • Pääravinetiden täydennyslannoitus
  • Hivenravineet
 • Ravinteiden käyttökelpoisuus
  • Liukoisuus, jälkivaikutus
  • Orgaaniseen aineeseen sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen (mikrobit)
 • C/N-suhde
 • Orgaaninen aines
  • Parantaa maan rakennetta ja vesitaloutta
  • Sisältää ravinteita
  • On hiilen ja energian lähde maan eliöille
  • Puskuroi maan happamoitumista vastaan

Haitta-aineet

 • Maaperän puhtauden säilyttäminen
 • Edelleen liian vähän tietoa haitta-aineiden kulkeutumisesta, hajoamistuotteista ja aineiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista
 • Raja-arvojen puuttuminen muilta kuin raskasmetalleilta
 • Laatulannoite-laatujärjestelmässä seurataan myös eräitä muita haitta-aineita, ei vielä laajasti käytössä
 • Jätevedenpuhdistamot suunniteltu poistamaan jätevesistä lähinnä ravinteita ja kiintoainesta
 • Yhdyskuntalietteissä orgaanisia haitta-aineita: palonsuoja-aineita, pintakäsittelyaineita, muovin pehmentimiä, lääkeaineita jne.
 • Orgaaniset haitta-aineet voivat kulkeutua puhdistusprosessin läpi tai pidättyä lietteeseen
 • Jätevedenpuhdistamolle saapuvista mikromuoveista valtaosa päätyy lietteeseen
 • Ympäristöön päätyessään lietteen sisältämät yhdisteet voivat vaikuttaa maaperään, vesistöihin ja eliöihin

Taudinaiheuttajat, rikkakasvien siemenet

 • Taudinaiheuttajien ja rikkakasvien siementen tuhoutuminen riippuu mm. käytetystä prosessointitekniikasta


Katso myös

 


Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE

+358 40 075 5454

aiheet: kiertotalous, lanta, kierrätysravinteet


Saatat olla kiinnostunut myös näistä