Takaisin Kierrätysravinteet

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Kierrätysravinteet

30.12.2022

Viljelyksiä on lannoitettu esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita mm. eläinten lannan ja makkilannan hyödyntämiseen sekä tekolannan ja kompostin tekoon. Väkilannoitteiden tulo markkinoille sekä muutokset yhteiskunnan ja maatalouden rakenteessa johtivat väkilannoitteiden lisääntyvään käyttöön, jotta kasvava ihmismäärä saatiin ruokittua. Nyt kiinnostus kierrätysravinteisiin on taas noussut.

Väkilannoitteiden raaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä ympäristökysymykset ovat johtaneet siihen, että kiinnostus ravinteiden kierrätykseen kasvaa. Lanta on yleisin ja tutuin kierrätysravinteiden lähde, mutta uusia valmisteita tulee koko ajan markkinoille. Uuden tyyppisiin tuotteisiin siirryttäessä on aina tarpeen miettiä eräitä niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä ja etsiä niihin tarvittaessa ratkaisut.

Tuoteen rakenne ja käyttö

 • Tuote voi olla kiinteä, neste tai jotain siltä väliltä tai jatkoprosessoitu esim. pelleteiksi
  • Kuljetus ja varastointi, säilyvyys
  • Levityskalusto, levitystasaisuus
  • Urakointipalveluiden saatavuus
  • Sopiva levitysaika

Uudet tuotteet

 • Saatavuus eri aikoina, myyntiorganisaatio
 • Hinta ja sen muutokset
 • Paljon samankaltaisia tuotteita -> perehdy tuoteselosteeseen
 • Luomuhyväksyntä
 • Tuotteiden raaka-aineet vaihtelevat
  • Käytön rajoitukset, erityisesti tuotteen sisältäessä puhdistamolietettä (normit, teollisuuden asettamat rajoitteet)

Ravinnesisältö ja orgaaninen aines

 • Ravinnepitoisuudet voivat olla melko alhaisia ja ravinnesuhteet poikkeavat usein kasvien tarpeesta
  • Pääravinetiden täydennyslannoitus
  • Hivenravineet
 • Ravinteiden käyttökelpoisuus
  • Liukoisuus, jälkivaikutus
  • Orgaaniseen aineeseen sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen (mikrobit)
 • C/N-suhde
 • Orgaaninen aines
  • Parantaa maan rakennetta ja vesitaloutta
  • Sisältää ravinteita
  • On hiilen ja energian lähde maan eliöille
  • Puskuroi maan happamoitumista vastaan

Haitta-aineet

 • Maaperän puhtauden säilyttäminen
 • Edelleen liian vähän tietoa haitta-aineiden kulkeutumisesta, hajoamistuotteista ja aineiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista
 • Raja-arvojen puuttuminen muilta kuin raskasmetalleilta
 • Laatulannoite-laatujärjestelmässä seurataan myös eräitä muita haitta-aineita, ei vielä laajasti käytössä
 • Jätevedenpuhdistamot suunniteltu poistamaan jätevesistä lähinnä ravinteita ja kiintoainesta
 • Yhdyskuntalietteissä orgaanisia haitta-aineita: palonsuoja-aineita, pintakäsittelyaineita, muovin pehmentimiä, lääkeaineita jne.
 • Orgaaniset haitta-aineet voivat kulkeutua puhdistusprosessin läpi tai pidättyä lietteeseen
 • Jätevedenpuhdistamolle saapuvista mikromuoveista valtaosa päätyy lietteeseen
 • Ympäristöön päätyessään lietteen sisältämät yhdisteet voivat vaikuttaa maaperään, vesistöihin ja eliöihin

Taudinaiheuttajat, rikkakasvien siemenet

 • Taudinaiheuttajien ja rikkakasvien siementen tuhoutuminen riippuu mm. käytetystä prosessointitekniikasta


Katso myös

 


Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358 40 075 5454

aiheet: kiertotalous, lanta, kierrätysravinteet


Suositellut artikkelit

1

30.12.2022

Lannan käytön tehostaminen

30.12.2022

Lanta kannattaa hyödyntää sellaisenaan, mikäli se on mahdollista. Mitä enemmän lantaa käsitellään, sitä enemmän syntyy myös kuluja. Lisäksi eri käsittelyvaiheisissa riskinä ovat päästöt ilmaan ja vesiin.