Takaisin Lannan käytön tehostaminen

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Lannan käytön tehostaminen

05.06.2023

Lanta kannattaa hyödyntää sellaisenaan, mikäli se on mahdollista. Mitä enemmän lantaa käsitellään, sitä enemmän syntyy myös kuluja. Lisäksi eri käsittelyvaiheisissa riskinä ovat päästöt ilmaan ja vesiin.

Kun lannan käyttöä tehostetaan, tulee miettiä koko ketju/rengas: ruokinta - lannan eritys - eläinsuoja - prosessointi - varastointi - levitys - kasvien ravinteiden otto - ruokinta. Eläinten ruokinnan optimoinnilla vähennetään lantaan päätyvien ravinteiden määrää. Lannan käsitelyssä eläinsuojassa, prosessoinnissa ja varastossa tulee tähdätä siihen, että ravinteet säilyvät levitykseen asti. Kun lanta levitetään sijoittamalla tai mullataan nopeasti levityksen jälkeen, jäävät esim. typen haihtumistappiot vähäisiksi. Tällöin kasveilla on käytettävissään mahdollisimman suuri osa niistä ravinteista, joita eläin eritti lantaan. Kun kasveilla on sopiva määrä ravinteita käytettävissään oikeaan aikaan, on mahdollisuus saada suuri ja laadukas sato.

Lannan ravinteiden käyttökelpoisuus ja ravinnesuhteet

Osa lannan ravinteista, erityisesti typestä, on eloperäisessä muodossa eli kiinni hajoavassa lantamassassa. Jotta juuret voivat ottaa typen, maan pieneliöstön pitää ensin hajottaa lanta ja muuttaa typpi kasville käyttökelpoiseen muotoon. Hajotuksen nopeus riippuu mm. maan lämpötilasta ja kosteusoloista, joita peltoviljelyssä ei voida ennakoida. Mikäli ravinteiden vapautuminen tapahtuu kasvukauden ulkopuolella tai silloin, kun kasveilla ei ole aktiivinen ravinteiden otto käynnissä, voi ravinteita jäädä käyttämättä ja riski ravinnehäviöihin kasvaa.

Lannan ravinnesuhteet eivät ole optimaaliset eli lannassa on kasvin tarpeeseen nähden liikaa fosforia suhteessa typpeen. Tällöin pelkällä lannalla lannoittaminen johtaa helposti riittämättömään typen saantiin tai fosforin ylilannoitukseen. Jotta kasvi saa oikean määrän kaikkia tarvitsemiaan ravinteita, tarvitaan sopiva täydennyslannoitus.

Lannan ravinnepitoisuudet ovat usein myös melko alhaisia kasvin tarvitsemaan määrään nähden eli lantaa tarvitaan suuria määriä. Suurten lantakuormien kuljettamista märällä pellolla tulisi välttää, jotta maa ei tiivisty.

Lanta sisältää ravinteiden lisäksi orgaanista ainesta, mikä on eduksi maan kasvukunnon ylläpidossa.

Kun lantaa on liikaa

Kotieläintuotannon keskittyminen on johtanut siihen, että toisilla alueilla on liikaa lantaravinteita ja toisaalla liian vähän alueen viljelykasvien tarpeeseen nähden. Ongelman vähentämiseksi kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyö on hyvä ratkaisu. Kasvinviljelytila voi korvata viljelemiensä kasvien muita ravinnelähteitä lannalla. Jos kotieläintilalla on puutetta rehuntuotantoalasta, voi kasvinviljelytila tuottaa rehua eläintilalle.

Toisinaan lantaa voi olla tarpeen jatkoprosessoida. Tällöin lannasta voidaan esim. erotella neste ja kiinteä aine (separointi). N-pitoiselle nesteelle löytyy yleensä käyttöä eläintilallakin. P-pitoinen kiinteä aines on helpompi ja halvempi kuljettaa kauemmaskin, koska määrä on pienempi.

Biokaasutus on yksi prosessointivaihtoehto. Kannattavuuden parantamiseksi voidaan lannan joukkoon lisätä porttimaksullisia tuotteita. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että alueelle tulee yhä lisää ravinteita, joille löydyttävä käyttökohde. Porttimaksullisen tuotteen valinnassa kannattaa miettiä, miten ko. aineosa vaikuttaa lopputuotteen käyttökelpoisuuteen ja haluttavuuteen.

Katso myös


Airi Kulmala

asiantuntija, ympäristö

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358 40 075 5454

aiheet: kiertotalous, lanta, ravinteet, kierrätysravinteet


Saatat olla kiinnostunut myös näistä