null Lannan käytön tehostaminen

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Lannan käytön tehostaminen

21.7.2017

Lanta kannattaa hyödyntää sellaisenaan, mikäli se on mahdollista. Mitä enemmän lantaa käsitellään, sitä enemmän syntyy myös kuluja. Lisäksi eri käsittelyvaiheisissa on riskinä päästöt ilmaan ja vesiin.

Kun lannan käyttöä tehostetaan, tulee miettiä koko ketju/rengas:
ruokinta -> lannan eritys -> eläinsuoja -> prosessointi -> varastointi -> levitys -> kasvien ravinteiden otto -> ruokinta. Eläinten ruokinnan optimoinnilla vähennetään lantaan päätyvien ravinteiden määrää. Lannan käsitelyssä eläinsuojassa, prosessoinnissa ja varastossa tulee tähdätä siihen, että ravinteet säilyvät levitykseen asti. Kun lanta levitetään sijoittamalla tai mullataan nopeasti levityksen jälkeen, jäävät esim. typen haihtumistappiot vähäisiksi. Tällöin kasveilla on käytettävissään mahdollisimman suuri osa niistä ravinteista, joita eläin eritti lantaan. Kun kasveilla on sopiva määrä ravinteita käytettävissään oikeaan aikaan, on mahdollisuus saada suuri ja laadukas sato eläinten ruuaksi.

Lannan ravinteiden käyttökelpoisuus ja ravinnesuhteet

Osa lannan typestä ja fosforista on eloperäisessä muodossa eli kiinni hajoavassa lantamassassa. Jotta juuret voivat ottaa typen ja fosforin, maan pieneliöstön pitää ensin hajottaa lanta ja muuttaa typpi ja fosfori kasville käyttökelpoiseen muotoon. Hajotuksen nopeus riippuu mm. maan lämpötilasta ja kosteusoloista, joita peltoviljelyssä ei voida ennakoida. Mikäli ravinteiden vapautuminen tapahtuu kasvukauden ulkopuolella tai silloin, kun kasveilla ei ole aktiivinen ravinteiden otto käynnissä, voi ravinteita jäädä käyttämättä ja riski ravinnehäviöihin kasvaa.

Lannan ravinnesuhteet eivät ole optimaaliset eli lannassa on kasvin tarpeeseen nähden liikaa fosforia suhteessa typpeen. Tällöin pelkällä lannalla lannoittaminen johtaa helposti riittämättömään typen saantiin tai fosforin ylilannoitukseen. Jotta kasvi saa oikean määrän kaikkia tarvitsemiaan ravinteita, tarvitaan sopiva täydennyslannoitus.

Lannan ravinnepitoisuudet ovat usein myös melko alhaisia kasvin tarvitsemaan määrään nähden eli lantaa tarvitaan suuria määriä. Suurten lantakuormien kuljettamista märällä pellolla tulisi välttää, jotta maa ei tiivisty.

Lanta sisältää ravinteiden lisäksi orgaanista ainesta, mikä on eduksi maan kasvukunnon ylläpidossa.

 

Kun lantaa on liikaa

Kotieläintuotannon keskittyminen on johtanut siihen, että toisilla alueilla on liikaa lantaravinteita ja toisaalla liian vähän alueen viljelykasvien tarpeeseen nähden. Ongelman vähentämiseksi kotieläin- ja kasvinviljeytilojen yhteistyö on hyvä ratkaisu. Kasvinviljelytila voi korvata viljelemiensä kasvien muita ravinnelähteitä lannalla. Jos kotieläintilalla on puutetta rehuntuotantoalasta, voi kasvinviljelytila tuottaa myös rehua eläintilalle.

Toisinaan lantaa voi olla tarpeen jatkokäsitellä. Tällöin lannasta voidaan esim. erotella neste ja kiinteä aine (separointi). N-pitoiselle nesteelle löytyy yleensä käyttöä eläintilallakin. P-pitoinen kiinteä aines on helpompi ja halvempi kuljettaa kauemmaskin, koska määrä on pienempi.

Biokaasutus on yksi käsittelyvaihtoehto. Kannattavuuden parantamiseksi voidaan lannan joukkoon lisätä porttimaksullisia tuotteita. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että alueelle tulee yhä lisää ravinteita, joille löydyttävä käyttökohde. Porttimaksullisen tuotteen valinnassa kannattaa miettiä, miten ko. aineosa vaikuttaa lopputuotteen käyttökelpoisuuteen ja haluttavuuteen.


Lisätiedot: Airi Kulmala

Katso myös


aiheet: kiertotalous, lanta

Suositellut artikkelit

MTK:n järjestämä Onko kiertotalous uhka vai mahdollisuus? -seminaari keräsi kiertotalouden asiantuntijoita saman katon alle Scandic Parkiin Helsinkiin 15.2. Seminaarin esityksissä keskityttiin katsomaan kiertotaloutta...

2

14.12.2017

Nitraattiasetus

14.12.2017

Valtioneuvosto on antanut ympäristönsuojelulain nojalla asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014). Nitraattiasetuksen noudattaminen...

3

21.07.2017

Kierrätysravinteet

21.07.2017

Viljelyksiä on lannoitettu pienessä määrin esihistorialliselta ajalta lähtien. Vanhoissa maatalouden oppikirjoissa annetaan ohjeita mm. eläinten lannan ja makkilannan hyödyntämiseen sekä tekolannan ja kompostin...