MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n jäseninä oli vuoden lopussa 14 maataloustuottajain liittoa, 52 metsänhoitoyhdistystä, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Yhteismetsät ry ja Suomen Hippos ry. MTK-liittojen jäseninä oli 309 MTK-yhdistystä sekä yhteisöjäseninä osuuskuntia ja eri tuotantosuuntia edustavia kerhoja. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden 2022 lopussa 100 707 jäsentä ja 38 810 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 174 883. Yli 6 000 jäsentä on jäsenenä kahdessa tai useammassa metsänhoitoyhdistyksessä.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on tuottajajäseniä noin 10 600 ja metsänomistajajäseniä noin 19 000.