Maanomistus ja sopimusmallit

MTK:n jäseniä yhdistää vahva suhde maanomistamiseen. Jokaisen omaisuus on Suomen perustuslain nojalla turvattu. MTK:n yhteiskuntavastuullinen tehtävä on varmistaa omaisuuden suojan toteutuminen Suomessa.

Maankäyttöä koskevat asiakysymykset liittyvät muun muassa alueiden käyttöön, kaavoittamiseen, rakentamiseen, jokamiehenoikeuksiin, maa-ainesten ottoon, vesirakentamiseen, infran rakentamiseen, lunastukseen, tieasioihin, kaivostoimintaan sekä maanomistajille maksettaviin korvauksiin.

Suomen pinta-alasta on metsää lähes 80 % ja sisämaan vesistöjä 10 %.  Valtaosa metsistä ja vesistöistä on yksityisessä omistuksessa. Metsistä yksityiset ihmiset omistavat 60 %.

Omaisuuden suoja

Omaisuuden suoja tarkoittaa Suomessa sitä, ettei ketään saa estää käyttämästä omistamaansa tai hallitsemaansa omaisuutta normaalilla tavalla. Jos yksityistä omistusoikeutta tai maan käyttöä halutaan rajoittaa, siitä täytyy säätää lailla, usein perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jokaisella maanomistajalla on oikeus olla mukana omistamiensa alueiden käyttöön liittyvissä suunnitelmissa. Näin ollen kenenkään maille ei saa esimerkiksi suunnitella mitään maanomistajan siitä tietämättä.

Maankäytön sopimusmallit

MTK:n on solminut eri tahojen kanssa useita suositussopimuksia. Suositussopimukset ovat käytettävissä sellaisinaan, tai niitä voidaan käyttää apuna ja tukena oman sopimuksen laatimisessa. Suositussopimus ei velvoita ketään. Jokainen vastaa itse allekirjoittamiensa sopimusten sisällöstä.

Erilaisista sopimuksista on mahdollista neuvotella molempia osapuolia tyydyttävät korvaukset. Korvauksen määrityksessä on syytä arvioida maanomistajalle aiheutuvaa haittaa, maapohjan arvoa ja tuotto-odotuksia sekä maanomistajan mailla sopimuksen perusteella harjoitettavan liiketoiminnan mahdollista tuottoa. MTK ei kilpailuoikeudellisista syistä suosita koko maan kattavia korvaustasoja sopimuksissaan. Tästä pääsäännöstä poikkeuksena on suositussopimus yksityistien käyttömaksusta.

Joissain vanhoissa sopimusmalleissa on vielä yhteisesti sovittuja korvaussummia. Nämä sopimukset ovat monilta osin vanhentuneita, eikä esitetyt korvaussummat vastaa maanarvoa nykyhetkessä. Vanhat sopimukset ovat kuitenkin tekstisisällöltään käyttökelpoisia. Neuvottelut uusista sopimuksista ovat kesken.

Sopimusasioissa MTK:n jäsenet voivat aina olla yhteydessä MTK:n lakimiehiin lisätietojen saamiseksi.

Jäsenille

MTK:n jäsenille on koottu sopimusmalleja ja eri alojen yleisiä sopimusehtoja. Niiden avulla toivomme auttavamme jäsenistöä parantamaan oman maatilan tai maaseutuyrityksen toimintaa erilaisissa sopimustilanteissa ja vähentämään sopimuksiin liittyviä erimielisyystilanteita. Sivulta löytyvät sopimusmallit: pellonvuokraus, aurinko- ja tuulivoimalat, geopark-alueet, hevosreitit, metsästysvuokraus, salaojitukset, sähköjohtoalueet, turvesuot, ulkoilureitit, virsitysarvokauppa ja yksityistien käyttömaksut.