Kestävä metsätalous

Hyvä metsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta ja hyvin hoidettu ja kasvava metsä sitoo hiilidioksidia ja torjuu ilmastonmuutosta. 

Metsänhoidossa otetaan huomioon luonnon erityispiirteet ja erityisen herkkiä luontotyyppejä joko jätetään kokonaan metsänhoidon ulkopuolelle tai käsitellään varoen. 

Metsäluonnonhoidolla turvataan metsien monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita. Metsänhoidossa voidaan säilyttää arvokkaita luontokohteita. Luontokohteiden hoitoon ja suojeluun on mahdollista saada rahoitusta valtiolta. Hyvän luonnonhoidon vaatimukset otetaan aina huomioon metsänhoidossa ja hakkuissa.

Metsäluonnon monimuotoisuutta lisääviä asioita voi vaalia tavallisessa talousmetsässä. Eri puulajeja voidaan kasvattaa samassa metsässä, ja hakkuissa havumetsikköönkin saatetaan jättää jonkin verran lehtipuustoa. Luonnon kannalta tärkeitä lehtipuita ovat erityisesti haavat, raidat ja jalot lehtipuut. Koloiset, palaneet ja kääpäiset puut jätetään metsään. Yksittäisiä maahan kaatuneita puita ei korjata metsästä. Vaikkapa hieskoivuista tai lahoista kuusista voi tehdä metsään yksittäisiä, korkealta katkaistuja tekopökkelöitä. Palanutta puuta voidaan lisätä metsiin kulottamalla. Tällöin poltettavalle alueelle jätetään joitakin puita pystyyn.