Takaisin Metsäsertifiointi todentaa hyvän metsänhoidon 

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsäsertifiointi todentaa hyvän metsänhoidon 

08.09.2023

Metsien sertifioinnin tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä parantaa puupohjaisten tuotteiden menekkiä niin kotimaan kuin vientimarkkinoilla. Metsänomistajalle sertifiointi on keino osoittaa metsiensä hoidon vastuullisuus ja kestävyys niin puun ostajille, kuluttajille kuin muillekin metsistä kiinnostuneille. 

MTK on sitoutunut metsäsertifiointiin ja sen kehittämiseen 

Tukemalla metsäsertifiointia MTK haluaa edistää metsien käytön ympäristöllistä, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuuden valita perhemetsätalouteen soveltuva metsäsertifiointijärjestelmä. 

Talousmetsistämme yli 90 % on sertifioitu kansainvälisen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän mukaan. MTK on PEFC-Suomen jäsen ja mukana kehittämässä PEFC:n toimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisessä PEFC:ssä sen eri työryhmien kautta. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. 

MTK seuraa myös FSC-metsäsertifiointijärjestelmän, jonka mukaan Suomessa on sertifioitu noin 10 % metsistä, kehitystä.  

PEFC-sertifiointi metsänhoitoyhdistysten jäsenpalveluna 

Alueellinen ryhmäsertifiointi on metsänomistajille vaivaton keino kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäluontoa koskevat vaatimukset kohdistuvat yhden metsälön sijasta koko alueen metsiin, minkä avulla turvataan metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. 

Metsänomistaja saa PEFC-sertifioinnin metsänhoitoyhdistyksen jäsenetuna, joten erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Metsänomistaja voi liittyä PEFC-sertifiointiin myös ilmoittautumalla suoraan alueellisia ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän metsätalouden yhdistykselle tai muiden sitä tarjoavien toimijoiden kautta. 

Metsäsertifioinnin vaatimuksia päivitetään säännöllisesti 

Metsäsertifioinnin vaatimukset eli kriteerit päivitetään laajassa yhteistyössä metsätaloudesta kiinnostuneiden sidosryhmien kesken viiden vuoden välein. PEFC:n päivitetyt vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle hyväksyttiin 2022 ja ne otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Päivitetty metsänhoidon standardi tuo uusia vaatimuksia erityisesti vesiensuojeluun sekä monimuotoisuuden turvaamiseen. 

Voimassa oleviin vaatimuksiin voi tutustua PEFC Suomen verkkosivuilla.


Lea Jylhä

asiantuntija, metsäpolitikka- ja lainsäädäntö

metsien sertifiointi, metsäympäristö

+358 20 413 2486

+358 40 848 8081

aiheet: metsäsertifiointi, pefc, kestävä metsätalous