Metsänomistaja puumarkkinoilla

Puumarkkinatietoa

MTK huolehtii metsänomistajan eduista puukaupassa Suomessa ja kansainvälisesti. MTK seuraa metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja tuottaa niistä ajantasaista tietoa jäseniensä tarpeisiin.

MTK:n markkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta. Puumarkkinoiden lisäksi metsänomistajien kannattaa seurata metsäteollisuuden markkinakehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin. Metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ja kansainvälisillä puumarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan puumarkkinoille. MTK kerää ja jalostaa niistä jäseniensä hyödynnettäväksi ajantasaista markkinatietoa. 

Näillä sivuilla on metsänomistajalle tärkeää tietoa puumarkkinoista ja metsätaloudesta. 

Sisältöjulkaisija

<span...

Metsänhoitoyhdistysten palvelut puukaupassa

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat puukauppaan seuraavia mm. palveluja:
 

  • puukauppapalvelu
  • korjuunvalvontapalvelut
  • katkonnanseurantapalvelut
  • metsänhoitopalvelut
  • koulutus- ja neuvontapalvelut
  • Suunnittelu- ja arviointipalvelut
  • puunkorjuupalvelut

Metsänhoitoyhdistysten verkkosivuilla on paljon hyötytietoa puukaupan suunnittelun tueksi, kuten puumarkkinakatsaus ja grafiikkaa tukki- ja kuitupuun kanto- ja hankintahintojen kehityksestä. Suunnittelussa voi käyttää apuna puukaupan muistilistaa. Jos alan sanasto ei ole tuttua, puukaupan oudoillekin termeille löytyvät selitykset. Huomattava osa metsänhoitoyhdistyksistä tarjoaa puunkorjuupalvelua, jolloin yhdistys suunnittelee ja toteuttaa puun korjuun metsänomistajan toimeksiannosta.

Sisältöjulkaisija

Puun korjuun aloittaminen ilman ilmoitusta metsänomistajalle tai metsänomistajaa edustavalle...

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa on puun myyntiä välittäjän avulla. Se sopii helppoa metsätaloutta...

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatietojen aineistona ovat metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupat. Voit selata eri puutavaralajien alueittaisia ja koko maan toteutuneiden kauppojen keskihintatietoja.

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastot

Markkinakuvat

Jäsenille

Kirjautuneille tietoa puumarkkinoista ja lopputuotemarkkinoista.

Banneri - Puukaupan hintatiedot -oikea palsta

Katso myös

Katso myös

Puumarkkinatietoa

Metsänhoitoyhdistykset