Puumarkkinatietoa

MTK huolehtii metsänomistajan eduista puukaupassa Suomessa ja kansainvälisesti. MTK seuraa metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja tuottaa niistä ajantasaista tietoa jäseniensä tarpeisiin.

MTK:n markkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta. Puumarkkinoiden lisäksi metsänomistajien kannattaa seurata metsäteollisuuden markkinakehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin. Metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ja kansainvälisillä puumarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan puumarkkinoille. MTK kerää ja jalostaa niistä jäseniensä hyödynnettäväksi ajantasaista markkinatietoa. 

Näillä sivuilla on metsänomistajalle tärkeää tietoa puumarkkinoista ja metsätaloudesta. 

Puukauppa on piristynyt loppuvuotta kohti: Puun ostot ovat lisääntyneet ja alkuvuoden vaisua kehitystä on...

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat puukauppaan seuraavia mm. palveluja:
 

  • puukauppapalvelu
  • korjuunvalvontapalvelut
  • katkonnanseurantapalvelut
  • metsänhoitopalvelut
  • koulutus- ja neuvontapalvelut
  • Suunnittelu- ja arviointipalvelut
  • puunkorjuupalvelut

Metsänhoitoyhdistysten verkkosivuilla on paljon hyötytietoa puukaupan suunnittelun tueksi, kuten puumarkkinakatsaus ja grafiikkaa tukki- ja kuitupuun kanto- ja hankintahintojen kehityksestä. Suunnittelussa voi käyttää apuna puukaupan muistilistaa. Jos alan sanasto ei ole tuttua, puukaupan oudoillekin termeille löytyvät selitykset. Huomattava osa metsänhoitoyhdistyksistä tarjoaa puunkorjuupalvelua, jolloin yhdistys suunnittelee ja toteuttaa puun korjuun metsänomistajan toimeksiannosta.

Metsänomistajan puukaupallisten palveluiden suosio on kasvanut tasaisesti, eikä suotta. Se on tapa pitkällä...

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatietojen aineistona ovat metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupat. Voit selata eri puutavaralajien alueittaisia ja koko maan toteutuneiden kauppojen keskihintatietoja.

Metsäteollisuuden puukauppatilastot

Jäsenille

Kirjautuneille tietoa puumarkkinoista ja lopputuotemarkkinoista.

Katso myös

Puumarkkinatietoa

Metsänhoitoyhdistykset