Puumarkkinatietoa

MTK huolehtii metsänomistajien eduista puumarkkinoihin ja puukauppaan vaikuttavissa tehtävissä kotimaassa ja kansainvälisesti. MTK seuraa metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden kehitystä tuottaen niistä ajantasaista tietoa jäseniensä tarpeisiin. 

MTK:n puumarkkinakatsaukset kertovat metsäteollisuuden ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja miten se vaikuttaa metsänomistajien puukauppamahdollisuuksiin. Puumarkkinoiden lisäksi metsänomistajien kannattaa seurata metsäteollisuuden markkinakehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin. Metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ja kansainvälisillä puumarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat kotimaan puumarkkinoille. MTK kerää ja jalostaa niistä jäseniensä hyödynnettäväksi ajantasaista markkinatietoa.  

Näillä sivuilla on metsänomistajalle tärkeää tietoa puumarkkinoista ja metsätaloudesta, jotka auttavat metsänomistajaa löytämään oikeat palvelut ja kasvattamaan omaa osaamista.  

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat puukauppaan seuraavia palveluja: 

  • puukauppapalvelu 
  • korjuunvalvontapalvelut 
  • katkonnanseurantapalvelut 
  • metsänhoitopalvelut 
  • koulutus- ja neuvontapalvelut 
  • Suunnittelu- ja arviointipalvelut 
  • puunkorjuupalvelut 

Metsänhoitoyhdistysten verkkosivuilla on paljon tietoa puukaupan suunnittelun tueksi. Puukauppa käynnistyy parhaiten ottamalla yhteyttä oman yhdistyksen metsäneuvojaan. Henkilökohtainen palvelu sekä Mhy puukaupalliset palvelut takaavat onnistuneen puukaupan. Suurin osa metsänhoitoyhdistyksistä tarjoaa myös puunkorjuupalvelua, jolloin yhdistys suunnittelee ja toteuttaa puun korjuun metsänomistajan toimeksiannosta. Omaan metsäneuvojaan voi olla yhteydessä myös Omametsä -palvelun välityksellä. Palvelu kehittyy jatkuvasti tarjoten ratkaisuja metsäomaisuuden kestävään hoitoon ja hyödyntämiseen.

Puukaupan hintatiedot

Puukaupan hintatiedot ja lopputuotemarkkinat

Puukaupan hintatietojen aineistona ovat Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastot ja metsäteollisuuden puukauppatilastot. Lopputuotemarkkinat osiossa on kattavasti metsä- ja energiateollisuuden lopputuotemarkkinatietoa, jota voi vertailla puukauppatilastoihin monipuolisesti. Voit selata eri puutavaralajien alueittaisia ja koko maan toteutuneita puukauppatilastoja sekä vertailla niitä alueiden ja lopputuotteiden välillä. Lisäksi jäsenpalveluissa voi seurata puun tuonnin ja viennin kansainvälistä kehitystä hintoineen Itämeren alueella.  

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastot (vaatii sisäänkirjautumisen)

Metsäteollisuuden puukauppatilastot

Lopputuotemarkkinat (vaatii sisäänkirjautumisen)

Metsänhoitoyhdistysten puukauppatilastot (vaatii sisäänkirjautumisen)

Itämeren alueen puumarkkinat (vaatii sisäänkirjautumisen)

 

Puumarkkinabarometri (vaatii sisäänkirjautumisen)

 

Hakkuutilastot (vaatii sisäänkirjautumisen)

 

Metsänkäyttöilmoitukset (vaatii sisäänkirjautumisen)