Takaisin Luontoarvot.fi -palvelussa metsänomistaja voi osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Luontoarvot.fi -palvelussa metsänomistaja voi osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 

11.09.2023

MTK on avannut kaikille mahdollisuuden osallistua luontoarvojen säilyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Kesällä 2022 avatussa Luontoarvot.fi -palvelussa luontoarvojen myyjät ja ostajat kohtaavat.  

Luontoarvot.fi -palvelussa metsänomistajat voivat tarjota metsissään olevia monimuotoisuuskohteita ostettavaksi, vuokrattavaksi tai muuten käytettäväksi. Kohteet voivat vaihdella yksittäisistä säästöpuista pysyviin suojelualueisiin tai riistatiheiköistä soiden ennallistamiseen. 

Vastaavasti luontoarvoista kiinnostuneet henkilöt, yritykset ja muut toimijat voivat julkaista hankintailmoituksia tai ostotarjouksia haluamistaan luontokohteista, rakennepiirteistä tai vaikkapa ennallistamistoimista. 

Ostajien ja myyjien kohtauspaikka 

Palvelussa on käyttäjien vapaasti valittavissa, millaisia luontoarvoja tuodaan ostettavaksi, myytäväksi tai vuokrattavaksi. Luontoarvokohteita voivat olla esimerkiksi Metso -elinympäristöt tai niitä muistuttavat kohteet, joihin ei kuitenkaan ole saatavilla julkista rahoitusta. Arvottaminen ja hinnoittelu tapahtuu ostajan ja myyjän välillä.  

Alkuvaiheessa palvelu on ilmoitustaulu -tyyppinen järjestelmä, jonka avulla luontoarvoja myyvät metsänomistajat ja ostajat voivat kohdata. Palvelua kehitetään vuosina 2023–2025 Sitran rahoittamassa kehittämishankkeessa. Tavoitteena on kehittää mm. luontoarvoihin liittyvää tuotteistamista ja standardointia. Tällä hetkellä luontoarvokauppa tehdään palvelun ulkopuolella, mutta tulevaisuudessa palveluun on tarkoitus lisätä toiminnallisuuksia mm. sopimusten solmimiseen liittyen.  

Tervetuloa mukaan hankkeeseen! 

Luontoarvot.fi palvelusta toivotaan eri toimijoiden yhteistä hanketta. MTK kutsuu metsänomistajat ja muut toimijat rohkeasti mukaan palvelun kehittämistyöhön. Palvelussa voidaan edistää yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamista tai vaikkapa luontoon perustuvien palveluiden kehittymistä. Luontoarvot.fi -palvelu on erinomainen työkalu luonnonsuojelulakiin sisältyvän ekologisen kompensaation edistämisessä. Myös luonnontuote- ja luomukeruukauppa voi hyötyä palvelusta. 

Luontoarvot.fi tuo MTK:n tavoitteen mukaisesti markkinarahoitusta monimuotoisuuden turvaamiseen, tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtoisia tulolähteitä metsistään ja toimii rohkaisuna kaikille tekoihin luonnon monimuotoisuuden hyväksi. 


Janne Tyynismaa

asiantuntija, digitaaliset markkinat

Talo maalta -palvelu, luontoarvot-hanke

+358 50 342 8193

aiheet: kestävä metsätalous, metsänomistajalle