Takaisin MTK työnantajana

Artikkeli – Jäsenyys

MTK työnantajana

01.09.2023

Meillä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa työskentelee yhteensä n. 100 toimihenkilöä. MTK:n työsuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia (toistaiseksi voimassa olevia). Määräaikaisia työsuhteita käytämme projektitöissä, mahdollisissa sijaisuuksissa (esim. perhevapaat) ja työharjoitteluissa. 

Henkilöstömme määrä on pysynyt viime vuosina samansuuruisena ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut maltillista. Keskimääräinen palvelusaika meillä on 9 vuotta, ja keski-ikä 49 vuotta. Naisia ja miehiä työskentelee suurin piirtein saman verran; naisten osuus henkilökunnasta on 53 % ja miesten 47 %. 

Panostamme monipuolisesti henkilöstömme työhyvinvointiin tarjoamalla muun muassa laajat työterveyshuollon palvelut. Tuemme myös henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä lounasruokailua. Lisäksi järjestämme säännöllisesti erilaisia virkistystilaisuuksia. Toteutamme vuosittain henkilöstötutkimukset, joiden tulosten pohjalta kehitämme toimintaa systemaattisesti 

Huolehdimme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä järjestämällä räätälöityä sisäistä ja ulkoista koulutusta MTK:n toimintasuunnitelman painopistealueiden ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden perusteella. 

Työn ja perhe-elämän tasapainottamista edistämme mm. liukuvan työajan ja etätyöjärjestelyjen avulla. Pyrimme myös tekemään erilaisia työ- ja vapaa-aikaan liittyviä järjestelyjä henkilöstömme elämäntilanteet ja toiveet huomioiden, kuten esim. osa-aikatyö, perhevapaat, opinto- ja vuorotteluvapaat. 

Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan työpaikkamme vahvuuksia ovat erinomainen yhteishenki, työkavereilta ja esihenkilöitä saatu tuki sekä mielenkiitoiseksi ja merkitykselliseksi koettu työ.  


Anu Karppinen

henkilöstöpäällikkö

+358 50 313 3412

aiheet: mtk, henkilöstö