null Maatalouden jätteet

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Maatalouden jätteet

6.2.2018

Jätteiden määrän ja niiden haittavaikutusten vähentäminen turvaavat luonnon monimuotoisuuden, uusiutumiskyvyn ja puhtaiden tuotteiden kilpailukyvyn. Jätteiden, sivutuotteiden ja muiden materiaalien talteenotolla, jalostamisella ja kierrätyksellä säästetään luontoa sekä huolehditaan ympäristön viihtyisyydestä. Tuotanto suunnitellaan jatkuvasti siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Materiaalit kiertoon

Syntyvät jätteet lajitellaan ja pyritään hyödyntämään materiaaleina jo tilatasolla tehostamalla kompostointia, energian, lämmön ja veden talteenottoa, ravinteiden kierrätystä sekä materiaalien hyötykäyttöä.

Uusiutuvien luonnonvarojen ja turvallisten, luonnossa hajoavien pakkausmateriaalien käyttäminen vähentää jätekuormitusta. Ongelmajätteiden keruuta varten täytyy kunnissa olla riittävästi luovutuspisteitä. Käytöstä poistetut maatalouskoneet ensisijaisesti kierrätetään.

Viihtyisä maaseutu on ympäristöltään siisti

Metsäautoteiden varsille tai metsiin ei saa muodostua jätteiden sijoituspaikkoja. Myöskään pihapiireihin ei varastoida jätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Yksityistalouksien jätehuolto on hoidettava siten, ettei maaseudusta muodostu jätteiden kaatopaikkaa. Maanomistajan velvollisuus on huolehtia omista jätteistään ja ilmoittaa välittömästi kuntaan ja poliisille, mikäli löytää mailtaan jonkun muun sinne tuomia jätteitä.

Maatalouden muovit hyötykäyttöön

Maatilojen suurin jäteryhmä ovat muovituotteet. Lannoite- ja siemensäkit on helpointa kierrättää valmistajan ohjeiden mukaisesti. MTK on lisäksi solminut yhteistyösopimuksen Ekokem Oy:n kanssa valtakunnallisesta muovijätteiden noutopalvelusta. Noudettavat kääreet voivat olla likaisia tai märkiä, joten paalauksessa muodostuvat käärinmuovit soveltuvat Ekokemin kierrätykseen. Lisätietoja: www.fortum.fi


aiheet: kiertotalous, jätteet, muovit

Suositellut artikkelit

Maatiloilla on runsaasti arvokkaita sivuvirtoja, joille ei ole vielä kehittynyt markkinoita. Tänään 3.4.2019 Pirkanmaalla avattu kiertotalousmarkkinapaikka antaa maatiloille työkalun tuoda materiaalit...

MTK:n järjestämä Onko kiertotalous uhka vai mahdollisuus? -seminaari keräsi kiertotalouden asiantuntijoita saman katon alle Scandic Parkiin Helsinkiin 15.2. Seminaarin esityksissä keskityttiin katsomaan kiertotaloutta...