Takaisin Maatalouden jätteet

Artikkeli – Maaseutuympäristö

Maatalouden jätteet

31.05.2023

Jätteiden määrän ja niiden haittavaikutusten vähentäminen turvaavat luonnon monimuotoisuuden, uusiutumiskyvyn ja puhtaiden tuotteiden kilpailukyvyn. Jätteiden, sivutuotteiden ja muiden materiaalien talteenotolla, jalostamisella ja kierrätyksellä säästetään luontoa sekä huolehditaan ympäristön viihtyisyydestä. Tuotanto suunnitellaan jatkuvasti siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Materiaalit kiertoon

Syntyvät jätteet lajitellaan ja pyritään hyödyntämään materiaaleina jo tilatasolla tehostamalla kompostointia, energian, lämmön ja veden talteenottoa, ravinteiden kierrätystä sekä materiaalien hyötykäyttöä.

Uusiutuvien luonnonvarojen ja turvallisten, luonnossa hajoavien pakkausmateriaalien käyttäminen vähentää jätekuormitusta. Jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Käytöstä poistetut maatalouskoneet ensisijaisesti kierrätetään. Kierrätyksen avuksi on julkaistu toukokuussa 2023 uudistettu versio KiertoaSuomesta-palvelusta

Viihtyisä maaseutu on ympäristöltään siisti

Metsäautoteiden varret, metsät tai joutoalueet eivät ole jätteiden sijoituspaikkoja. Myöskään pihapiireihin ei tule varastoida jätteeksi luokiteltavaa tavaraa. Yksityistalouksien jätehuolto on hoidettava siten, ettei maaseudusta muodostu jätteiden kaatopaikkaa. Maanomistajan velvollisuus on huolehtia omista jätteistään ja ilmoittaa välittömästi kuntaan ja poliisille, mikäli löytää mailtaan jonkun muun sinne tuomia jätteitä.

Maatalouden muovit hyötykäyttöön

Maatilojen suurin jäteryhmä ovat muovituotteet. Lannoite- ja siemensäkit on helpointa kierrättää valmistajan ohjeiden mukaisesti. MTK:lla on yhteistyösopimus Itä-Suomen Murskauskeskuksen kanssa muovijätteiden noutopalvelusta. Lisätietoja: https://www.mtk.fi/-/maatalousmuovit.

Jäteöljyn kierrätys

Näin kierrätät jäteöljyn oikein maatilalla:

  • Kerää jäteöljy tiiviiseen tynnyriin, konttiin tai säiliöön, jossa ei ole muita aineita.
  • Älä sekoita erilaisia öljyjä keskenään.
  • Älä sekoita jäteöljyyn muita jätteitä tai aineita.
  • Oikein säilytettyjen, suurien jäteöljyerien nouto voi olla ilmaista. Voit tarkistaa asian lähimmästä jätealan yrityksestä.

Lue lisää: ytpliitto.fi


Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638

Heikki Aro

asiantuntija, maaperä ja ilmasto

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU), maaperän terveyslaki, kiertotalous

+358 50 593 9393

aiheet: kiertotalous, jätteet, muovit, jäteöljy