Takaisin Digitaalisen alustan rooli biopohjaisten sivuvirtojen kiertotalouden edistämisessä

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Digitaalisen alustan rooli biopohjaisten sivuvirtojen kiertotalouden edistämisessä

22.04.2024

TREASoURcE-hanke on avannut digitaalisen markkinapaikan, jonka tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja kuntien biopohjaisten sivuvirtojen käyttöä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä kiertotalouden toimivuutta biomateriaalien hyödyntämisessä.

Digitaalisen markkinapaikan perustaminen biopohjaisten sivuvirtojen käytön edistämiseksi

Tulevaisuuden kiertotalouden on perustuttava raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön, joka tukee paikallisten resurssien hyödyntämistä. TREASoURcE-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä viljelijöiden, teollisuuden, kuntien ja alueiden kanssa tukea biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen markkinakehitystä digitaalisen markkinapaikan avulla. Markkinapaikka KiertoaSuomesta.fi kehitettiin ja julkaistiin hankkeen toimesta kesällä 2023, ja sen kehittäminen jatkuu koko hankkeen ajan.

Maatalouden biopohjaisten sivuvirtojen - kuten lannan, olkien ja nurmibiomassan - hyödyntämisessä on vielä paljon parantamisen varaa. Nämä materiaalit ovat hyviä raaka-aineita biokaasulaitoksille ja erilaisille biojalostamoille. Myös jätteitä, kuten yhdyskuntien biojätettä tai jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietettä, voidaan käyttää osana biopohjaista järjestelmää. Virroista voidaan tuottaa energiaa ja uusia tuotteita, jotka voivat tuoda merkittävää lisäarvoa. Fossiilisia polttoaineita voidaan puolestaan käyttää vähemmän, mikä vähentää ympäristövaikutuksia.

Digitaalisen markkinapaikan kehittäminen

KiertoaSuomesta.fi-markkinapaikka avattiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Se ei kuitenkaan saavuttanut odotettua potentiaaliaan. Kehittäminen aloitettiin uudelleen TREASoURcE-hankkeessa ja alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa, sillä sivuston painopiste oli maatalousbiomassoissa. Yksi tärkeimmistä huomioista oli markkinapaikan yksinkertaistaminen, jotta se olisi helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava.

Sidosryhmät otettiin mukaan järjestämällä työpajoja, järjestämällä kyselyitä sekä haastattelemalla ja kokeilemalla mahdollisia tulevia käyttäjiä. Näin kerättiin tietoa heidän toiveistaan ja tarpeistaan verkkosivuston ominaisuuksien suhteen. Lisäksi kerättiin tietoa yhteistuotteiden hyödyntämiseen ja myyntiin liittyvistä haasteista, kuten logistiikasta ja biopohjaisten materiaalien kehittymättömistä markkinoista.

Visualisointi KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikan käyttäjäryhmistä.

 

Markkinapaikan ominaisuudet

KiertoaSuomesta.fi-digimarkkinapaikka on suunnattu maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja kunnissa syntyville biopohjaisille sivu- ja jätevirroille. Virtojen käyttäjiä ovat esimerkiksi biokaasulaitokset, kierrätyslannoitteiden valmistajat, biojalostamot, alkoholiteollisuus jne., jotka ovat markkinapaikan materiaalien ostajia tai vastaanottajia.

Alustaa voidaan käyttää myös urakointipalvelujen listaukseen ja rehukauppaan. KiertoaSuomesta.fi:n tavoitteena on luoda alkutuottajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kätevästi. Maatilat voivat saada lisätuloja myymällä sivuvirtojaan ja teollisuuden toimijat saavat uusia raaka-aineita.

Aktiivinen yhteistyö

Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeä osa sekä markkinapaikan kehittämistä että sen markkinointia. Yhteistyötä on tehty hankkeiden, yritysten, julkisten tahojen, tiedeyhteisön, opiskelijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyö on osoittautunut arvokkaaksi yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa kiertotalouden edistämisessä sekä biopohjaisten materiaalien markkinakysynnän lisäämisessä.

Viimeisin yhteistyö on ollut yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijaryhmä on kehittänyt kauppapaikalle logistiikkatyökalun, jonka avulla logistiikkapalvelua voi hakea suoraan markkinapaikalta. Tämä työkalu julkaistaan vuoden 2024 aikana.


Biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen arvoketju.

Markkinapaikan tulevaisuudensuunnitelmat

Digitaalisen markkinapaikan kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii ennakoivaa osallistumista, alan kehityksen seuraamista ja käyttäjäpalautteen huomioon ottamista. Markkinoinnilla on tärkeä rooli markkinapaikan laajentamisessa ja sen menestyksen varmistamisessa. Tulevaisuudessa pyritään edelleen edistämään biopohjaisten sivuvirtojen kestävämpää ja tehokkaampaa käyttöä.


 


Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 577 3827

aiheet: treasource, kiertoasuomesta