Takaisin Kiertotaloutta edistämässä: KiertoaSuomesta.fi -palvelu tarjoaa uusia mahdollisuuksia biopohjaisille sivuvirroille

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Kiertotaloutta edistämässä: KiertoaSuomesta.fi -palvelu tarjoaa uusia mahdollisuuksia biopohjaisille sivuvirroille

31.08.2023

MTK aloitti syksyllä 2022 KiertoaSuomesta.fi -palvelun kehittämisen osana TREASoURcE -hanketta. Tämä biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikka oli alun perin lanseerattu vuonna 2019, mutta sen potentiaalia ei saavutettu odotetussa määrin. Uudistettu palvelu avattiin uudelleen kesällä 2023.

MTK:n TREASoURcE-hanketiimimme aloitti kehitystyön tutkimalla alkuperäisen palvelun hyviä ja huonoja puolia. Alusta asti oli selvää, että digitaalista alustaa on kehitettävä yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa, jotta se vastaisi heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Sivuston helppokäyttöisyys, luotettavuus ja lähestyttävyys korostuivat jo varhaisessa vaiheessa käytännön toimijoiden keskuudessa.

Laaja osallistuminen ja vertailu

Ensimmäinen yhteistyötyöpaja pidettiin Tampereella tammikuussa 2023. Osallistujia kutsuttiin mukaan kaikista käyttäjäryhmistä: viljelijöitä, metsänomistajia, julkisia tahoja sekä elintarviketeollisuuden ja jalostusteollisuuden edustajia. Osallistujamäärä oli suuri, paikan päälle työpajaan osallistui yhteensä yli 50 henkilöä ja osallistujia oli kaikista sidosryhmästä.

Työpajatilaisuuden jälkeen KiertoaSuomesta.fi -alustan kehitystyötä on tehty useiden verkkokyselyjen, haastattelujen ja tapaamisten avulla. Työhön on osallistunut laaja joukko eri tahoja ja organisaatioita. Selvitystyötä tehdään myös muissa TREASoURcE-kumppanuusmaissa, kuten Virossa ja Norjassa.

Seuraavaksi eri maiden tuloksia analysoidaan ja vertaillaan keskenään. Vertailun tavoitteena on
1) löytää parhaat tavat biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen
2) edistää kiertotaloutta erityisesti maa- ja metsätaloudessa
3) selvittää tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavalle sivuvirtojen markkinapaikalle myös muissa Pohjois-Euroopan maissa.

Markkinoinnin tehostaminen

Yksi pääpaino tulevassa työssä on KiertoaSuomesta.fi -sivuston markkinointi Suomessa. Koulutus eri maatalousalan toimijoille on jo aloitettu ja sitä jatketaan, jotta sivuston käyttäjät, erityisesti viljelijät, saadaan tavoitettua. Myös muihin käyttäjäryhmiin on oltu aktiivisesti yhteydessä. Kohdennettu markkinointi on avainasemassa, jotta palvelu saa tuulta siipiensä alle, ja tähän tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän.

Palveluun tullaan lisäämään uusia ominaisuuksia tulevina vuosina. Tällä hetkellä KiertoaSuomesta.fi on maa- ja metsätalouden sekä elintarviketeollisuuden biopohjaisten sivuvirtojen myyntiin tarkoitettu alusta. Lisäksi jo nyt sivustolle voi listata urakointipalveluita ja rehuja.

Tulevaisuudessa tavoitteena on sisällyttää sivustolle myös palvelu logistiikan järjestämiseksi. Pitkät välimatkat ja kuljetuskustannukset ovat yksi sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä hidastaneista pullonkauloista, jota palvelun avulla pyritään helpottamaan. Maatalousmuovit ovat yksi TREASoURcE-hankkeen painopisteistä, joiden sisällyttämistä sivustolle selvitellään myös jatkossa.

KiertoaSuomesta.fi on apuväline kiertotalouden edistämiseksi ruokaketjussa ja metsätaloudessa sekä uusien liiketoimintamallien luomiseksi. Käyttäjille koituvien taloudellisten hyötyjen lisäksi tärkeä syy sivuston syntyyn ovat ympäristöhyödyt. Alustan avulla materiaaleja voidaan kierrättää ja pitää käytössä pidempään. Sivuvirroista saatavat ravinteet ja energian kierrätys vähentävät fossiilisten polttoaineiden tarvetta esimerkiksi energiantuotannossa ja lannoitteiden valmistuksessa.

Laajennukset ja tulevaisuuden suunnitelmat

KiertoaSuomesta.fi -palvelun kehittämisen aikana on kohdattu useita haasteita. Huomasimme varsin nopeasti, että aiheina kiertotalous ja maatalouden sivuvirrat ovat monelle vieraita termejä. Ennen kuin biopohjaisten sivuvirtojen kiertoa voidaan lisätä, toimijoiden on oltava tietoisia siitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan. Tästä syystä käytännön toimijoiden kouluttaminen on myös osa tulevaa työtä.

Vaikka käyttäjäryhmien tavoittaminen kehittämistyötä varten voi olla haasteellista, olemme sitoutuneet löytämään ratkaisuja ja varmistamaan, että palvelun kehittäminen perustuu käyttäjien tarpeisiin ja kokemuksiin. Käyttäjien osallistuminen on korvaamatonta, ja heidän panoksensa auttaa meitä luomaan entistä toimivamman ja hyödyllisemmän palvelun kaikille käyttäjillemme.

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on ollut aktiivista jo TREASoURcE-hankkeen ensimmäisen vuoden aikana, ja sitä tehostetaan entisestään tulevaisuudessa. Yhteistyöstä on ollut hyötyä; se tuo voimaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen kiertotalouden edistämiseksi.

Yhteenvetona voimme todeta, että KiertoaSuomesta.fi -palvelun kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja valmiutta muutokseen. Olemme päättäneet seurata tiiviisti alan kehitystä, pysyä avoimina käyttäjäpalautteelle ja varmistaa, että palvelu tarjoaa aidon lisäarvon kaikille käyttäjilleen. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kun jatkamme eteenpäin kohti entistä kestävämpää ja tehokkaampaa biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämistä.

Pääset KiertoaSuomesta.fi markkinapaikalle tästä.  

Lue lisää sivustosta täällä.   

KiertoaSuomesta.fi -palvelu:

- Digitaalinen markkinapaikka biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen, kuten lannan, olkien, pilaantuneen rehun, kuorien, kantojen tai muun      hyödyntämättömän biomassan myyntiin ja ostoon.
- Kohderyhmänä ovat alkutuottajat, elintarviketeollisuuden yritykset, biopohjaisia materiaaleja jalostava teollisuus ja julkiset toimijat.
- Käyttäjille maksuton kirjautuminen edellyttää Y-tunnuksen.
- Tällä hetkellä palvelu on avoinna vain Suomessa.
- KiertoaSuomesta.fi -palvelu julkaistiin täysin uudistettuna kesällä 2023 ja sen kehittäminen jatkuu osana TREASoURcE-hanketta.

 


Riina Kärki

projektipäällikkö

TREASoURcE -hanke

+358 50 4720 656

Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE ja BRANCHES -hankkeet

+358 50 577 3827

aiheet: kiertotalous, vastuullisuus, treasource, kiertoasuomesta