Takaisin Luonnon monimuotoisuus MTK:n toiminnassa

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Luonnon monimuotoisuus MTK:n toiminnassa

04.09.2023

MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma 

MTK julkaisi keväällä 2020 luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettia koskevan ohjelman. Ohjelmassa linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja sen kehittämistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta. 

Ohjelma tarjoaa konkreettisia ratkaisuja sekä yksittäisille tiloille että laajemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ohjelmassa keskitytään siihen, mitä MTK:n edustamat elinkeinot voivat tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.  

MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma rakentuu kolmen osa-alueen varaan. Kokonaisuus ratkaisee, joten tarvitaan hyviä viljely- ja metsänhoitokäytäntöjä, kohdennettua luonnonhoitoa ja ennallistamista sekä maanomistajalähtöistä vapaaehtoista suojelua. 


aiheet: luonnon monimuotoisuus