Toimintopainikkeet

Lausunto moottorikelkan määritelmän muuttaminen (ajoneuvolaki 16 § ja 64 A §)

7.9.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain 16 ja 64 a §:ien muuttamisesta. 

Ydinsisällöltään kyse on moottorikelkan luokituksen kasvattamisen 500 kg:sta 800 kg:aan ja suurimman sallitun henkilöluvun kasvattamisen kahdesta neljään. MTK on antanut asiassa tammikuussa 2018 lausunnon ja LVM on muuttanut kuulemisen jälkeen luonnostaan HE:ksi. 

MTK kiittää edellisen lausunnon huomioimisen ja esitettyihin ongelmakohtien jatkovalmistelun. 

Valmistelu edennyt oikeaan suuntaan 

MTK kiittää LVM:tä lausuntomme huomioimisesta ja raskaiden moottorikelkkojen ajo-oikeuden rajoittamisesta erikseen merkityille moottorikelkkareiteille. 

Esityksen mukaan ajo-oikeus osoitettaisiin moottorikelkkareitti-liikennemerkin lisäkilvellä. Arvion reitin soveltuvuudesta tekee reitinpitäjä. 

MTK muistuttaa epävirallisilla moottorikelkkaurilla ajamisen perustuvan maanomistajalta saatavaan lupaan ja raskaampien moottorikelkkojen käyttäminen niillä edellyttää maanomistajan lupaa kuten muukin maastoliikenne.  

Ongelmat maanomistajien näkökulmasta  

Maanomistajille luvaton moottorikelkkailu on suuri ongelma, eikä ehdotettu muutos ole sitä vähentämässä. 

MTK pitää selvänä, että vastuullisesti toimivien matkailuyritysten osalta luvaton moottorikelkkailu ei ole ongelma, mutta entistä suurempien moottorikelkkojen tuleminen reiteille aiheuttanee muiden kelkkailijoiden osalta lisää ongelmia. Moottorikelkkareitit leviävät jo nyt luvattomasti reittien ja urien ulkopuolelle, eikä aiempaa leveämpien moottorikelkkojen tuleminen ainakaan sitä vähennä. Reitin tai uran ulkopuolella ajaminen tuhoaa esimerkiksi taimikoita. Viranomaisvalvonnan ei voida odottaa pystyvän puuttumaan tehokkaasti tähän ongelmaan. 

MTK muistuttaa, että moottorikelkkareitin tai -uran leveys ei ajoneuvolain muutoksella muutu toimituksessa tai sopimuksessa määritetystä. Uusissa toimituksissa ja sopimuksissa aiempaa suuremmat moottorikelkat voidaan ottaa huomioon. 

Aiempaa raskaampien moottorikelkkojen aiheuttamat lisävahingot reittien ja urien maapohjalle voidaan olettaa olevan vähäisiä tai olemattomia. Ajaminen on sallittua vain lumipeitteen aikana ja oletettavasti raskaampien moottorikelkkojen telat ovat pinta-alaltaan suurempia eli maapohjaan kohdistuva pintapaine ei kasvaisi. Erilaisten siltojen ym. rakenteiden osalta maanomistaja ei ole vastuussa. 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja

Simo Takalammi 
lakimies

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää