MTK:n strategiat ja ohjelmat

 

Yhteiset juuret - Yhteinen tulevaisuus

Yhteiset juuret - Yhteinen tulevaisuus  -asiakirjassa MTK-järjestön toimintaa peilataan kolmesta näkökulmasta, jotka ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, markkinavaikuttaminen ja järjestön kehittäminen. 

MTK-järjestöllä ymmärrämme järjestömme jokaista solua keskusliitosta MTK-liittoihin, MTK-yhdistyksiin ja metsänhoitoyhdistyksiin.

MTK:n liittokokous käsitteli liittokokousasiakirjaa 15.-16.6.2022 Porissa. Asiakirjan hyväksyy MTK:n valtuuskunta 23.-24.11.2022. 

 


Kohti uutta vuosisataa - MTK:n tulevaisuusasiakirja

MTK-järjestön 100-vuotisjuhlakokouksen tulevaisuusasiakirja tunnistaa niitä maailmanlaajuisia muutosvirtoja, joihin toimintamme pitää ankkuroitua. 

MTK:n tulevaisuusasiakirja

MTK:n tulevaisuusasiakirja katsoo eteenpäin ei vain vuosikymmenen vaan kohti kokonaista vuosisataa. Tulevaisuusasiakirja hyväksyttiin Helsingin liittokokouksessa 22.-23.2017.

 

Vuosikertomukset

202220212020201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008MTK:n ympäristöohjelmat

Pitkäjänteinen, ylisukupolvinen yhteistyö luonnon kanssa on toimintamme ydintä. Meille MTK:ssa on tärkeää siirtää maatila ja sen ympäristö entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville arvojemme mukaisesti − asiantuntijuudella, avoimuudella ja yhteistyöllä yhdenvertaisuutta tavoitellen. Ympäristöohjelmamme lähtökohtana ovat maapallon kantokyky ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030). 

 
Yrittäjyys kasvaa maasta - MTK:n yrittäjyysstrategia

MTK:n yrittäjyysstrategia on maaseudun yritysten edunvalvonnan kasvustrategia.


MTK:n vastuullisuusohjelmat