Takaisin MTK:n ilmasto-ohjelma: tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n ilmasto-ohjelma: tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut

18.12.2018

MTK on julkaissut ilmasto-ohjelman, jossa esitetään päättäjille sekä jäsenistölle keinoja, joilla maa- ja metsätalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja miten elinkeinot voivat sopeutua siihen. Suomen on ajettava kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansainvälisesti.


Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma. Suurimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat Suomessa toimialoihin, jotka perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen – eli juuri maa- ja metsätalouteen.  Jotta vakavilta seurauksilta vältytään, ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästöjä on rajoitettava ja tasapainotettava. Maa- ja metsätalous toimivat tasapainottajina sitomalla hiilidioksidia kasvaviin kasveihinsa.
 
Tiistaina 18.12. julkaistussa ilmasto-ohjelmassaan MTK alleviivaa, että tutkimusta maaperän merkityksestä on tarkennettava ja energiatehokkuuteen panostettava.
 
– Toimialoillamme on ilmastonmuutoksen ratkaisun avaimet. Kestävillä maa- ja metsätalouskäytännöillä voidaan tehostaa kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontaa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla turvata kotimainen ruuan- ja puuntuotanto, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo. 

Ilmastovaikutuksia halutaan arvioida luonnonmukaisin kriteerein ottamalla huomioon kasvualustan päästöt ja sidonta: MTK ehdottaa, että otetaan käyttöön hiilitase, jossa kasvillisuuden hiilidioksidin sidonta vähennetään kasvihuonekaasupäästöistä tuotetta tai hehtaaria kohti.
 
Muutos uusiutuvaan energian tuotantoon edellyttää energiantuotannon hajauttamista ja energiatehokkuuden parantamista.
 
– Hajautetulle energialle on oltava mahdollisuudet, ja hajautetun energiantuotannon markkinoille pääsyn esteet on purettava, Pietola huomauttaa.
 
Liitteet