Takaisin MTK liittyy CLC-ilmastoaloitteeseen, joka vaatii kunnianhimoista kansainvälistä ilmastopolitiikkaa vastaamaan 1,5 C-asteen tavoitetta

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK liittyy CLC-ilmastoaloitteeseen, joka vaatii kunnianhimoista kansainvälistä ilmastopolitiikkaa vastaamaan 1,5 C-asteen tavoitetta

12.03.2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. tukee Climate Leadership Coalitionin (CLC) ja pohjoismaisten kumppaneiden ilmastoaloitetta. Aloitteessa vaaditaan EU:ta päivittämään nykyisiä ilmastotavoitteitaan vastaamaan Pariisiin ilmastosopimusta siten, että kasvihuonekaasujen päästöt saataisiin nettovaikutuksiltaan nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Nettonollapäästöt edellyttävät kasvihuonekaasujen sidontaa. MTK:n ilmasto-ohjelman mukaisesti kasvihuonekaasujen päästöjä on leikattava kunnianhimoisesti ja kasvillisuuteen sekä maaperään on sidottava määrätietoisesti hiiltä. Tällöin on toivoa, että ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, ohjelma kirjaa.

Päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammin kaikilta sektoreilta. Koska ihmistoiminta synnyttää aina jonkin verran päästöjä, kasvihuonekaasujen sidonnan on myös oltava nykyistä tehokkaampaa.

– Tässä maankäyttösektoreilla, metsien ja peltokasvien kasvulla sekä maaperän hiilensidonnalla on ratkaiseva rooli, jota ei voi ohittaa elinkeinotoiminnassa, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila .

MTK:n mukaan CLC:n aloitteessa on oleellista päästöjä tasapainottava hiilensidonta ja hiilineutraali biotalous, joihin on löydyttävä kannusteita ratkomaan globaalia ilmastohaastetta. Päästövähennystavoitteiden tarkennuksessa ja väliarvioinnissa tulee päivittää hiilensidonnan laskentamallit vastaamaan kasvien todellista työtä, fotosynteesiä.

– Kasvit sitovat ja kierrättävät hiiltä. Tätä luonnonprosessia ei voi aliarvioida, jos aiomme päästä 1,5 asteen tavoitteeseen, painottaa Marttila.

Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta vuodessa ja hoidetaan metsiä tavalla, joka luo pohjan kasvaville hiilinieluille. Myös maatalouden hiilensidonnassa voidaan edetä mittavin harppauksin mm. syväjuuristen viljelykasvien viljelykierroilla. Tämä edellyttää kannattavaa maataloutta ja toimivia markkinoita.

Elinkeinomme tarvitsevat kustannustehokkaita ja käytännönläheisiä toimia hiilensidonnan edistämiseksi. Hiilensidonnan tehostaminen vaatii tuottavia peltoja ja metsiä. Sekä biomassoille että hiilensidonnalle ja nieluille on saatava korvaus todellisista ja todennetuista toimista. Tämä vaatii laskennan ja hiilen hinnoittelun uudistamista ja tarkistamista. CLC:n aloite on linjassa näiden tavoitteidemme kanssa, MTK:sta todetaan.

Lisätietoja ja Juha Marttilan haastattelupyynnöt:
Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, MTK, puh. 040 169 2060


aiheet: ilmasto, clc